Loondoorbetaling bij ziekte naar één jaar?

5 oktober 2015 | Door redactie

Het kabinet overweegt de loondoorbetalingsplicht bij ziekte voor kleine werkgevers terug te brengen van twee naar één jaar. Dit heeft minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid laten weten.

Voornamelijk kleine organisaties zien de twee jaar durende loondoorbetalingsverplichting bij ziekte als een groot bedrijfsrisico. Het kabinet wil dit risico dan ook verkleinen en heeft hiervoor mogelijke oplossingen laten onderzoeken. De – volgens het kabinet – enige haalbare oplossing staat onder meer beschreven in een onderzoeksrapport over zelfstandigen zonder personeel (pdf, pagina 83). Door deze maatregel hoeven kleine werkgevers het loon bij ziekte maximaal één jaar door te betalen. Het tweede ziektejaar betaalt UWV.

Collectieve verzekering voor tweede ziektejaar

In de nieuwe regeling moeten kleine werkgevers voor de collectieve verzekering in het tweede ziektejaar een sectorale premie betalen. Hierbij geldt een werkgever met maximaal tien maal de gemiddelde loonsom als kleine werkgever. De re-integratieplicht in het tweede ziektejaar komt bij UWV te liggen. De regeling is vrijwillig, maar voor kleine werkgevers die niet de sectorale premie willen betalen, zal de twee jaar durende loondoorbetalingsplicht gelden. In het onderzoeksrapport wordt gesteld dat de nieuwe regeling vanwege de benodigde wetswijzigingen pas in 2017 in werking zou kunnen treden.

Loondoorbetalingsplicht staat al een tijd ter discussie

Het wijzigen van de regels voor de loondoorbetalingsplicht bij ziekte is al langer een onderwerp voor het kabinet. Minister Asscher liet daarom onderzoek doen naar de mogelijkheden tot hervorming van de regels. Naar aanleiding hiervan verscheen voor Prinsjesdag het bericht dat de bewindsman niet tot een oplossing was gekomen, maar nu blijkt dus dat hij toch maatregelen wil treffen. De komende tijd zal duidelijk worden of hij een nieuwe regeling kan doorvoeren.