Loondoorbetaling bij ziekte van twee naar één jaar?

17 augustus 2017 | Door redactie

Werkgeversorganisaties en vakbonden zijn het erover eens dat de periode dat werkgevers het loon van zieke werknemers moeten doorbetalen, korter moet worden. Daarmee is deze aanpassing echter nog geen voldongen feit.

De periode dat uw organisatie loon moet doorbetalen bij ziekte bedraagt nu 104 weken: twee jaar dus. Die periode zou volgens werkgevers- en werknemersorganisaties korter moeten worden. Over de precieze lengte van de periode en of Nederland daarmee in de buurt komt van de loondoorbetalingsplicht in bijvoorbeeld Duitsland (zes weken) en België (een maand), zijn de organisaties het nog niet eens.

Drempel voor vaste contracten moet omlaag

De verkorting van de loondoorbetaling is volgens de werkgeversorganisaties en vakbonden vooral nodig om voor werkgevers in het midden- en kleinbedrijf de drempel te verlagen om werknemers een vast contract (tools) aan te bieden. De financiële risico’s die zij nemen, zijn met een kortere loondoorbetalingsplicht bij ziekte (tool) immers veel kleiner dan nu het geval is.

Nieuwe regels waarschijnlijk in regeerakkoord

Hoewel de werkgevers- en werknemersorganisaties het langzamerhand eens lijken te worden over de kortere loondoorbetalingsplicht, is er een wetswijziging nodig om die verkorting door te voeren. De Tweede en Eerste Kamer bepalen dus of de loondoorbetalingsperiode daadwerkelijk op de schop gaat. Als de formatie slaagt, zal in het regeerakkoord waarschijnlijk meer informatie staan.