Maatregelen om loondoorbetaling te verlichten

22 april 2016 | Door redactie

De loondoorbetalingsplicht bij ziekte wordt voor werkgevers op korte termijn op drie manieren verlicht. De maatregelen hebben betrekking op de loonsanctie die een werkgever krijgt als hij geen re-integratie tweede spoor aanbiedt, de aanvraag voor een vervroegde IVA-keuring en de wisselende premies voor verzuimverzekeringen.

De drie verlichtingsmaatregelen voor de loondoorbetalingsplicht bij ziekte staan in een brief van minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan de Tweede Kamer. De eerste maatregel gaat over re-integratie tweede spoor (tool). Nu krijgen werkgevers nog altijd een loonsanctie opgelegd als zij niet - of niet op het juiste moment - bij een andere werkgever op zoek naar gaan passend werk voor de werknemer. Daar komt verandering in. Werkgevers en werknemers blijven verantwoordelijk voor voldoende re-integratie-inspanning, maar als de re-integratie conform het plan van aanpak (tool) is verlopen, krijgen werkgevers geen loonsanctie opgelegd. Oók niet als er geen re-integratie tweede spoor is toegepast.

Ook werkgever kan straks IVA-keuring aanvragen

De tweede maatregel houdt in dat werkgevers straks ook een vervroegde IVA-keuring kunnen aanvragen. Dit is een uitkering voor mensen die niet of nauwelijks kunnen werken en van wie de kans klein is dat ze herstellen. Nu kan alleen een werknemer na drie weken ziekte een vervroegde IVA-uitkering aanvragen als duidelijk is dat hij nooit meer kan werken, maar straks kan de werkgever deze aanvraag dus ook indienen. Als de IVA-uitkering wordt toegekend, kan de werkgever die verrekenen met het loon dat hij moet doorbetalen bij ziekte.
Rond de zomer informeert minister Asscher de Tweede Kamer over het wetsvoorstel waarin de eerste twee maatregelen opgenomen worden.

Eén premiestelling voor verzuimverzekeringen

De derde maatregel heeft betrekking op verzuimverzekeringen (tool). Met name kleine en middelgrote werkgevers hebben vaak zo’n verzekering voor de loondoorbetalingsplicht. Minister Asscher wil dat alle verzekeraars straks gebruik maken van de zogenoemde ‘forward looking’-manier om de premie vast te stellen. Deze manier zorgt voor minder fluctuaties in de premie, waardoor de werkgever weet waar hij op de lange termijn aan toe is. De meeste verzekeraars gebruiken deze premiestelling al, maar minister Asscher wil dat alle verzekeraars dat gaan doen. Hier gaat hij over met verzekeraars in gesprek.