Minder werkgevers kregen loonsanctie in 2014

18 mei 2015 | Door redactie

In 2014 kregen er veel minder werkgevers een loonsanctie opgelegd dan in het jaar daarvoor. Dat betekent dat werkgevers zich beter houden aan de verplichtingen die zij hebben als een werknemer ziek wordt. UWV verwacht in 2015 zelfs nog minder loonsancties, omdat u re-integratieverslagen sinds kort online kunt indienen.

Uw onderneming kan een loonsanctie van UWV opgelegd krijgen als u niet voldoet aan de verplichtingen die u heeft bij de re-integratie van een arbeidsongeschikte werknemer. U moet dan langer dan de gebruikelijke twee jaar het loon van de zieke werknemer doorbetalen. Uit de bijlage bij het jaarverslag 2014 (pdf) van UWV blijkt dat het aantal loonsancties voor werkgevers in 2014 25% lager was dan in 2013.

Inhoudelijke of administratieve loonsanctie

UWV kan twee verschillende soorten loonsancties opleggen. Uw onderneming krijgt een inhoudelijke loonsanctie als u niet hard genoeg uw best gedaan heeft om een arbeidsongeschikte werknemer te laten re-integreren. Daarnaast kunt u ook een administratieve loonsanctie krijgen. Die krijgt u als u niet (op tijd) voldoet aan de administratieve verplichtingen die u heeft op basis van de Wet verbetering poortwachter. Daar is bijvoorbeeld sprake van als u het re-integratieverslag te laat inlevert.

Re-integratieverslag online indienen

UWV verwacht dat het aantal loonsancties in 2015 nog lager zal zijn dan in 2014, omdat het sinds kort mogelijk is om online het re-integratieverslag van een werknemer aan te leveren. U doet dat via het werkgeversportaal UWV. U kunt de nieuwe digitale formuleren van UWV eerst op uw computer invullen en opslaan voor uw eigen administratie en vervolgens in één keer alles uploaden. U krijgt van UWV een bevestiging zodra alle formulieren ontvangen zijn.