MKB Nederland wil uitzondering voor klein mkb

12 oktober 2016 | Door redactie

Kleine bedrijven met niet meer dan 25 werknemers moeten op talloze vlakken een uitzonderingspositie krijgen als het gaat om het volgen van wet- en regelgeving. MKB Nederland wil bijvoorbeeld een vereenvoudiging van het arbeidsrecht voor de kleinste bedrijven.

De voorzitter van MKB Nederland sprak tijdens een congres zijn wens uit voor een speciaal statuut voor bedrijven tot 25 werknemers in het volgende regeerakkoord. Met dit statuut moeten kleine bedrijven vrijstellingen en uitzonderingsposities krijgen voor regelgeving die voor hen te complex zou zijn. Zo pleit MKB Nederland voor een uitgekleed arbeidsrecht met een ‘apart ontslagsysteem met een vaste vergoeding zonder verdere ingewikkelde procedures’. Ook de loondoorbetaling bij ziekte moet op de schop, een onderwerp dat overigens al langer op de agenda staat.

Geen uitzonderingen voor veiligheid

Met de grens van 25 werknemers zegt MKB Nederland ‘het gros’ van de mkb-bedrijven te hebben. De gekozen grens is overigens ongebruikelijk. Het CBS hanteert bijvoorbeeld 1, 2-9 en 10-49 als grenzen. Deze grens wordt wel gehanteerd bij de Quotumwet (tool). Het is dus niet precies duidelijk om hoeveel bedrijven het gaat. De voorzitter van MKB Nederland wil de komende maanden gaan lobbyen om deze uitzonderingspositie bij politieke partijen op de kaart te zetten.