Moet de werkgever doorbetalen bij corona-quarantaine?

28 februari 2020 | Door redactie

Het nieuwe coronavirus heeft Nederland bereikt. Organisaties moeten zich dus wapenen tegen COVID-19, bijvoorbeeld door werknemers thuis te laten blijven. Als werknemers vanwege het coronavirus in quarantaine moeten, wie draait er dan voor de kosten op?

Vlag EngelsThis news article is also available in English

De werkgever is verplicht om voor een veilige werkplek te zorgen. Ook moet de werkgever de werknemers voorlichten over de risico’s van het nieuwe coronavirus en hygiëneprotocollen opstellen. Vanuit huis werken verkleint de kans dat werknemers elkaar besmetten. Maar het is van meerdere factoren afhankelijk of werknemers kunnen én mogen thuiswerken. De werkgever beslist samen met de werknemer per situatie wat wenselijk is. Als er een gegronde vrees is dat de werknemer besmet is, kan de werkgever de werknemer verplichten om thuis te werken, bijvoorbeeld nadat de werknemer een risicogebied heeft bezocht.

Loondoorbetalingsplicht bij quarantaine

Een werknemer die ziek gemeld is en in quarantaine moet blijven, heeft recht op doorbetaling van het loon (tool). Ook een werknemer die nog geen symptomen vertoont, maar wel verplicht in quarantaine moet, onder meer omdat hij met een besmette patiënt in contact is geweest, heeft recht op loondoorbetaling. Dit geldt ook voor een werknemer die in zijn vakantieland in quarantaine moet blijven. Deze quarantaineperiode gaat in principe niet van zijn vakantiedagen af. De enige uitzondering is als de werkgever kan bewijzen dat dit in de risicosfeer van de werknemer ligt, maar dat is niet eenvoudig om te bewijzen. Een werknemer verkleint de kans dat hij recht op loon tijdens de quarantaine heeft als hij bijvoorbeeld naar een land is vertrokken waarvoor een rood of oranje reisadvies is afgegeven.

Calamiteitenverlof bij sluiting scholen

Scholen kunnen beslissen om tijdelijk te sluiten vanwege besmettingsgevaar. Soms kan het even duren voordat een werknemer opvang heeft gevonden voor zijn kind(eren). De werknemer kan dan eventueel recht hebben op calamiteiten- en ander kort verzuimverlof. De werkgever betaalt het loon door tijdens het verlof. Het verlof duurt zo kort mogelijk, uiterlijk totdat de werknemer opvang geregeld heeft. Heeft de werknemer langer verlof nodig, dan kan hij in overleg met de werkgever vakantiedagen of onbetaald verlof opnemen.

Bijlagen bij dit bericht