Nabetaling te lage UWV-uitkering bij loonkostensubsidie

10 mei 2023 | Door redactie

Door een verkeerde berekening zijn de uitkeringen voor de Ziektewet (ZW) en Wet Arbeid en Zorg (WAZO) van UWV voor werknemers met een loonkostensubsidie te hoog of te laag uitgevallen. UWV gaat de te laag uitgevallen uitkeringen compenseren.

Een werkgever moet normaal gesproken bij ziekte of verlof van een werknemer het loon doorbetalen. Maar als deze werknemer een no-riskpolis heeft of met zwangerschaps- en bevallingsverlof is, compenseert UWV de loondoorbetalingsplicht met een uitkering op grond van de Ziektewet (ZW) respectievelijk de Wet Arbeid en Zorg (WAZO). Krijgt een werkgever voor deze werknemer loonkostensubsidie (artikel) van de gemeente, dan compenseert UWV alleen het loondeel dat de werkgever zelf betaalt, de zogenoemde loonwaarde. Maar door een aantal problemen zijn de ZW- en WAZO-uitkeringen verkeerd berekend. UWV startte daarom onlangs een herstelactie.

Geen terugvordering te hoge uitkering, wel correctie lopende uitkeringen

De herstelactie houdt in dat UWV de nog lopende uitkeringen die te hoog uitvielen corrigeert naar het juiste bedrag. Het instituut gaat deze niet terugvorderen. Viel de uitkering te laag uit, dan herstelt UWV deze uitkering en compenseert het de betrokken werkgevers. UWV verwacht dat het in totaal € 423.000 aan werkgevers moet nabetalen voor maximaal 2.395 gevallen waarbij sprake was van een te lage uitkering. De herstelactie gaat enkele maanden duren. Alle betrokken werkgevers worden hierover vooraf individueel geïnformeerd.

Bijlagen bij dit bericht