Niet twee maar één jaar doorbetalen bij ziekte

11 februari 2015 | Door redactie

Voor veel werkgevers is de plicht om twee jaar het loon door te betalen bij ziekte een zware last, met name voor werkgevers uit het mkb. Werkgeversorganisaties MKB-Nederland en VNO-NCW pleiten daarom voor een kortere loondoorbetalingsplicht.

Als één van uw werknemers ziek wordt en hij er alles aan doet om weer zo snel mogelijk aan het werk te kunnen, bent u verplicht om in zijn eerste twee ziektejaren in ieder geval 70% van zijn laatstverdiende loon door te betalen. Een cao kan bepalen dat u nog meer moet betalen. Volgens MKB-Nederland en VNO-NCW kost het vooral kleine organisaties veel moeite om deze kosten op te hoesten. 60% van die organisaties ziet door de plichten bij ziekte eerder af van nieuw personeel.

Loondoorbetalingsplicht beperkt economische groei

Omdat de loondoorbetalingsplicht van twee jaar werkgevers beperkt in hun groeimogelijkheden, zien de werkgeversorganisaties graag dat het kabinet de plicht terugbrengt tot een jaar. Voor dat jaar sluit de werkgever een private verzekering af waaraan de werknemer een bijdrage levert. De werkgever betaalt dan het eerste halfjaar en de werknemer het tweede halfjaar.
Daarnaast vinden MKB-Nederland en VNO-NCW het onredelijk dat werkgevers moeten betalen aan zieke werknemers die ziek zijn door gedrag in hun privéleven, bijvoorbeeld door een skiongeluk. Werknemers zouden zich hiervoor zelf moeten verzekeren.

Steun voor kortere loondoorbetalingsplicht

Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid gaf eerder aan de loonbetalingsplicht bij ziekte niet te willen verkorten, maar de roep hiervoor wordt luider. Zo vindt de VVD een plicht van één jaar wél een goed idee. Ook blijkt uit een onderzoek dat minister Asscher vorige week naar de Tweede Kamer stuurde, dat bijna de helft van de werkgevers de kosten maar moeilijk kan dragen. Voor verdere plannen wacht de minister nu eerst een onderzoek van het Centraal Planbureau (CPB) af. Hierbij maakt het CPB een doorberekening van de economische effecten van een kortere doorbetalingsplicht. De minister verwacht de Kamer voor de zomer verder te kunnen informeren.