No-riskpolis voor werknemer met kanker?

13 juli 2015 | Door redactie

Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wil een pilot starten voor de inzet van een no-riskpolis voor (ex-)kankerpatiënten. Hij wil hiermee bevorderen dat werkgevers iemand die kanker heeft (gehad) in dienst nemen.

In een brief aan de Tweede Kamer (pdf) kondigt minister Asscher diverse maatregelen aan die ervoor moeten zorgen dat werkgevers werknemers met kanker in dienst nemen en houden. Volgens Asscher blijkt de combinatie van kanker en werk in de praktijk nog een gevoelig onderwerp te zijn om bespreekbaar te maken. Dit heeft onder meer te maken met een gebrek aan kennis over werken tijdens en na de behandeling van kanker. De minister hoopt het taboe rondom kanker en werk te doorbreken door werkgevers betere voorlichting te geven.

No-riskpolis moet arbeidsparticipatie bevorderen

Daarnaast wil minister Asscher met een pilot onderzoeken of het invoeren van een no-riskpolis voor (ex-)kankerpatiënten de arbeidsparticipatie onder deze doelgroep bevordert. Door de no-riskpolis draait een werkgever niet op voor de loonkosten als een werknemer opnieuw ziek wordt. UWV keert in dat geval een Ziektewetuitkering aan de werknemer uit. Op dit moment komen alleen werknemers met een hoog ziekterisico in aanmerking voor de no-riskpolis, waaronder werknemers die na twee jaar arbeidsongeschiktheid recht hebben op een WIA-uitkering en werknemers bij wie na twee jaar ziekte is vastgesteld dat zij minder dan 35% arbeidsongeschikt zijn.

Financiële risico moet kleiner worden

Door (ex-)kankerpatiënten ook aan de doelgroep van de no-riskpolis toe te voegen, hoopt minister Asscher het financiële risico voor het in dienst nemen van deze werknemers te verkleinen. Om dit te realiseren moet wel eerst onderzoek worden gedaan naar de vormgeving van een pilot, de uitvoeringsaspecten en de financiële en juridische aspecten. Op dit moment is er immers nog geen wettelijke basis om (ex-)kankerpatiënten toe te voegen aan de doelgroep voor de no-riskpolis. De minister hoopt de Kamer in het najaar te informeren over de uitkomsten van het onderzoek. 

Bijlagen bij dit bericht