Nog maar één jaar doorbetalen bij ziekte?

6 oktober 2015 | Door redactie

Voor ondernemingen met maximaal tien maal de gemiddelde loonsom wordt de verplichte loondoorbetaling bij ziekte per 2017 mogelijk teruggebracht naar één jaar. De loondoorbetaling in het tweede ziektejaar wordt dan collectief verzekerd. Daar staat dan wel een sectorpremie tegenover.

De loondoorbetaling bij ziekte gaat voor kleine werkgevers mogelijk op de schop. Als het aan het kabinet ligt, krijgen alle werkgevers met maximaal tien maal de gemiddelde loonsom de mogelijkheid om slechts één jaar het loon van zieke werknemers door te betalen in plaats van twee. In het tweede ziektejaar draait UWV voor de loondoorbetaling op. Daar betalen kleine werkgevers wel aan mee via een sectorale premie voor een collectieve verzekering.

Vrijwillige regeling voor collectieve verzekering

Kleine werkgevers kunnen ervoor kiezen om voor de verzekering van het tweede ziektejaar een sectorale premie te betalen. UWV betaalt in ruil daarvoor het loon van de zieke werknemer in het tweede ziektejaar door. De verzekering is vrijwillig, maar kleine werkgevers die niet de sectorale premie willen betalen, moeten gedurende twee jaar het loon van zieke werknemers doorbetalen.
Aanleiding voor deze kabinetsplannen (pdf) zijn de uitkomsten van een nieuw groot beleidsonderzoek naar de positie van zzp’ers. Volgens de aanbevelingen uit dat rapport zou het UWV dan ook de verplichtingen rondom re-integratie in het tweede ziektejaar van de werkgever moeten nemen. Het rapport stelt overigens ook dat de nieuwe maatregelen waarschijnlijk niet vóór 2017 ingevoerd kunnen worden door de benodigde wetswijzigingen.

Kabinet wil risico voor kleine onderneming verkleinen

Voor kleine organisaties is het een groot bedrijfsrisico om gedurende twee jaar het loon van een zieke werknemer door te moeten betalen. Hoewel bronnen rond minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vlak voor Prinsjesdag nog lieten weten dat er niets zou veranderen aan de loondoorbetalingsplicht, blijkt het kabinet de regels nu toch te willen wijzigen.