Nog maar één jaar doorbetalen bij ziekte?

Als een werknemer ziek wordt en uw onderneming gedurende twee jaar zijn loon moet doorbetalen, is dat een zware last. Werkgeversorganisaties MKB-Nederland en VNO-NCW pleiten dan ook voor een kortere loondoorbetalingsplicht.

18 februari 2015 | Door redactie

Als een werknemer ziet wordt, moet uw onderneming de eerste twee ziektejaren in ieder geval 70% van zijn loon doorbetalen. In de cao kan zelfs bepaald zijn dat uw onderneming nog meer moet betalen. Volgens werkgeversorganisaties MKB-Nederland en VNO-NCW kost het vooral kleine ondernemingen veel moeite om deze kosten op te hoesten. Maar liefst 60% van die ondernemingen ziet door de loondoorbetalingsplicht bij ziekte eerder af van het aannemen van nieuwe werknemers.

Groeimogelijkheden worden beperkt door loondoorbetalingsplicht

Omdat de groeimogelijkheden van werkgevers door de loondoorbetalingsplicht van twee worden beperkt, zien de werkgeversorganisaties graag dat het kabinet de plicht terugbrengt tot één jaar, net zoals vóór 2004 het geval was. Voor dit ene jaar zou de werkgever dan een private verzekering afsluiten waaraan de werknemer ook bijdraagt. De werkgever betaalt zo het eerste halfjaar en de werknemer het tweede halfjaar.
Daarnaast vinden MKB-Nederland en VNO-NCW het onredelijk dat werkgevers moeten betalen aan zieke werknemers die ziek zijn door gedrag in hun privéleven, bijvoorbeeld door een skiongeluk. Werknemers zouden zich hiervoor zelf moeten verzekeren.

Asscher wil loondoorbetalingsplicht niet verkorten

Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid gaf eerder aan de loondoorbetalingsplicht bij ziekte niet te willen verkorten, maar de roep om dit wel te doen wordt luider. Zo vindt de VVD een plicht van één jaar wél een goed idee. Ook blijkt uit een onderzoek dat minister Asscher vorige week naar de Tweede Kamer stuurde dat bijna de helft van de werkgevers de kosten maar moeilijk kan dragen. Voor verdere plannen wacht de minister nu eerst een onderzoek van het Centraal Planbureau (CPB) af, waarin het CPB een doorberekening maakt van de economische effecten van een kortere doorbetalingsplicht. De minister verwacht de Kamer voor de zomer verder te kunnen informeren.