Plannen voor stroomlijnen Participatiewet definitief

21 november 2016 | Door redactie

Nu de Eerste Kamer de plannen voor het stroomlijnen van de Participatiewet heeft afgehamerd, komt de forfaitaire loonkostensubsidie per 2017 officieel in de wet te staan en blijft de no-riskpolis structureel beschikbaar voor de doelgroep van de Participatiewet.

Op 15 november heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel Stroomlijning van de loonkostensubsidie op grond van de Participatiewet afgehamerd. Dat betekent dat uw organisatie voor werknemers die in aanmerking komen voor loonkostensubsidie de eerste zes maanden van de dienstbetrekking een forfaitaire loonwaarde mag hanteren van 50% van het wettelijk minimumloon. Pas daarna wordt gekeken wat de werknemer werkelijk zelfstandig kan verdienen. Die loonwaardebepaling hoeft bovendien niet meer jaarlijks plaats te vinden.

No-riskpolis structureel voor doelgroep banenafspraak

Aan het genoemde wetsvoorstel werd via een nota van wijziging een bepaling toegevoegd: de no-riskpolis – die ervoor zorgt dat uw organisatie niet opdraait voor de (volledige) loondoorbetaling van zieke werknemers met een arbeidsbeperking – wordt structureel ingezet. Oorspronkelijk was het de bedoeling dat deze maatregel bij UWV per 2020 zou eindigen.

Verwachte inwerkingtreding 1 januari 2017

De nieuwe maatregelen moeten per 1 januari 2017 van kracht worden. Voordat het zover is, moet de wet nog wel in het Staatsblad worden gepubliceerd.

Bijlagen bij dit bericht