Toch kortere loondoorbetaling voor kleinbedrijf

5 oktober 2015 | Door redactie

De loondoorbetalingsverplichting voor zieke werknemers wordt mogelijk voor ondernemingen met tien of minder werknemers teruggebracht naar één jaar. Het tweede jaar van de loondoorbetaling wordt collectief verzekerd, waarvoor u als werkgever een sectorale premie gaat betalen. De wijziging gaat waarschijnlijk niet in vóór 2017.

In de aanloop naar Prinsjesdag leek het erop dat de loondoorbetalingsverplichting ongewijzigd zou blijven, u las hier al over in het nieuwsartikel ‘In 2016 nog geen hervorming loondoorbetaling’. Nu heeft minister Asscher laten weten dat het kabinet de loondoorbetalingsverplichting voor kleine werkgevers toch op de schop wil nemen. Die verplichting maakt het aannemen van werknemers een groot risico voor kleine ondernemingen. Het kabinet wil deze drempel zo wegnemen.

Collectieve verzekering in tweede jaar

Volgens het voorstel van minister Asscher moet er een vrijwillige regeling komen waarbij kleine werkgevers het eerste jaar zelf het loon doorbetalen en het tweede jaar door UWV laten betalen. Voor deze collectieve verzekering betalen werkgevers met minder dan tien maal de gemiddelde loonsom dan wel een sectorale premie. Het kabinet wil hiermee de aanbevelingen volgen uit een groot onderzoek naar de positie van zzp’ers. Volgens de aanbevelingen uit dat rapport zou het UWV dan ook de re-integratieverplichting in het tweede jaar op zich moeten nemen. Het rapport stelt overigens ook dat de maatregel waarschijnlijk niet vóór 2017 ingevoerd kan worden door de benodigde wetswijzigingen.

Oplossing voor alle ondernemingen

Minister Asscher wil deze aanbevelingen meenemen in de verdere uitwerkingen van de plannen. Hij gaat met ondernemersorganisaties in gesprek over het voorstel. VNO-NCW en MKB Nederland hebben positief gereageerd maar vinden dat de wijziging eigenlijk voor alle ondernemingen moet gelden.