UWV verwacht nog minder loonsancties in 2015

Werkgevers lijken zich steeds beter in te zetten voor de re-integratie van zieke werknemers. In 2014 heeft UWV namelijk veel minder loonsancties opgelegd dan in 2013. UWV verwacht dat deze daling in 2015 door digitalisering zal voortzetten.

21 mei 2015 | Door redactie

Uw organisatie kan een loonsanctie van UWV opgelegd krijgen als u niet voldoet aan de verplichtingen die u heeft bij de re-integratie van een arbeidsongeschikte werknemer. U moet dan langer dan de gebruikelijke twee jaar het loon van de zieke werknemer doorbetalen. Uit de bijlage bij het jaarverslag 2014 (pdf) van UWV blijkt dat het aantal loonsancties voor werkgevers in 2014 25% lager was dan in 2013.

Loonsanctie door onvoldoende inspanningen of slordigheid

UWV kan twee soorten loonsancties opleggen. Uw organisatie krijgt een inhoudelijke loonsanctie als u niet hard genoeg uw best heeft gedaan om een arbeidsongeschikte werknemer te laten re-integreren. Daarnaast kunt u ook een administratieve loonsanctie krijgen. Die krijgt u als u niet (op tijd) voldoet aan de administratieve verplichtingen die u heeft op basis van de Wet verbetering poortwachter. Daar is bijvoorbeeld sprake van als u het re-integratieverslag te laat inlevert.

Minder loonsancties door online aanleverproces re-integratieverslag

UWV verwacht dat het aantal loonsancties in 2015 nog lager zal zijn dan in 2014, omdat het sinds kort mogelijk is om online het re-integratieverslag van een werknemer aan te leveren. U doet dat via het werkgeversportaal UWV. U kunt de nieuwe digitale formuleren van UWV eerst op uw computer invullen en opslaan voor uw eigen administratie en vervolgens in één keer alles uploaden. U krijgt van UWV een bevestiging zodra alle formulieren ontvangen zijn. Over deze nieuwe werkwijze heeft u eerder kunnen lezen in het nieuwsartikel ‘Aanleverproces re-integratieverslag vernieuwd’.