Vaker compensatie voor loonkosten bij ziekte

30 juni 2016 | Door redactie

Als u uw mening wilt geven over het plan om de doelgroep voor de no-riskpolis te verbreden, is dit nu mogelijk. Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is een internetconsultatie gestart.

Eerder dit jaar maakte minister Asscher bekend te willen experimenteren met een verbreding van de doelgroep voor de no-riskpolis, met als doel de kans op werk voor mensen uit de Ziektewet (ZW) te vergroten. Het experiment houdt in dat ZW-gerechtigden zonder werkgever al na één jaar in de ZW (in plaats van twee jaar) onder de doelgroep van de no-riskpolis vallen. Als een werkgever zo’n ZW-gerechtigde aanneemt en die in de daaropvolgende vijf jaar ziek uitvalt, keert UWV ziekengeld uit. Dit compenseert de loonkosten van de werkgever.

Reageer op ontwerpbesluit voor experiment no-riskpolis

Bij de internetconsultatie is het ontwerpbesluit voor het experiment gepubliceerd. Tot en met 17 juli kunt u via internetconsultatie.nl hierop een reactie geven. UWV gaat 5.000 ‘vangnetters’ uit de Ziektewet selecteren voor de proef; voor de helft geldt de vervroegde no-riskpolis en de andere helft dient als controlegroep om het verschil in arbeidsparticipatie te kunnen meten. Het experiment moet op 1 januari 2017 van start gaan.

Belemmering experiment: werkgever weet niet van no-riskpolis

Of het doel van het experiment wordt bereikt, hangt onder meer af van de communicatie tussen werkgevers en ZW-gerechtigden. Volgens de Autoriteit Persoonsgegevens mag een werkgever pas twee maanden na het aannemen van een werknemer vragen of voor hem de no-riskpolis geldt. Een sollicitant hoeft deze gezondheidsinformatie nog niet kenbaar te maken. Maar als de werkgever toch op de hoogte is van zijn ziekteverleden en daardoor twijfelt over het uitvalrisico, kan de sollicitant zichzelf helpen door aan de werkgever te vertellen dat hij onder de no-riskpolis valt. 

Bijlagen bij dit bericht