Valt ex-kankerpatiënt straks in no-riskpolis?

29 juli 2015 | Door redactie

Er wordt mogelijk een no-riskpolis voor (voormalig) kankerpatiënten ingevoerd. Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid laat namelijk onderzoeken of de invoer van zo’n polis werkgevers stimuleert om mensen die kanker (gehad) hebben in dienst te nemen.

In een brief aan de Tweede Kamer (pdf) kondigt minister Asscher diverse maatregelen aan die ervoor moeten zorgen dat werkgevers vaker werknemers met kanker in dienst nemen en houden. Volgens Asscher blijkt de combinatie van kanker en werk in de praktijk nog een gevoelig onderwerp te zijn. Dit heeft onder meer te maken met een gebrek aan kennis over werken tijdens en na de behandeling van kanker. De minister hoopt het taboe rondom kanker en werk te doorbreken door werkgevers betere voorlichting te geven.

Pilot toont effect van no-riskpolis

Daarnaast wil de minister met een pilot onderzoeken of het invoeren van een no-riskpolis voor (voormalig) kankerpatiënten de arbeidsparticipatie onder deze doelgroep bevordert. Door de no-riskpolis draait uw onderneming niet op voor de loonkosten als een werknemer opnieuw ziek wordt. UWV keert in dat geval een Ziektewetuitkering aan de werknemer uit. Bovendien tellen werknemers die onder de no-riskpolis vallen, niet mee bij de berekening van de gedifferentieerde premie Werkhervattingskas.

Nog geen wettelijke basis voor uitbreiding

Door (ex-)kankerpatiënten aan de doelgroep van de no-riskpolis toe te voegen, hoopt Asscher het financiële risico van het in dienst nemen van deze werknemers te verkleinen. Om dit te realiseren, moet wel eerst onderzoek worden gedaan naar de vormgeving van een pilot, de uitvoeringsaspecten en de financiële en juridische aspecten. Op dit moment is er namelijk nog geen wettelijke basis om (ex-)kankerpatiënten toe te voegen aan de no-riskpolis. De minister hoopt de Kamer in het najaar te informeren over de uitkomsten van het onderzoek. 

Bijlagen bij dit bericht