Voor- en nadelen van verzuimverzekeringen

Werkgevers kunnen verschillende maatregelen nemen om de kosten van ziekteverzuim en re-integratie te beheersen. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft de mogelijkheden samen met de voor- en nadelen op een rij gezet.

1 november 2019 | Door redactie

Een werkgever moet aan zieke werknemers in principe maximaal 2 jaar het loon doorbetalen. De kosten voor loondoorbetaling en re-integratie kunnen in deze periode behoorlijk oplopen. Dit kan met name voor kleine werkgevers een behoorlijke last zijn, maar werkgevers hebben verschillende opties om de financiële gevolgen van ziekteverzuim op te vangen. Het ministerie van SZW heeft een overzicht (pdf) gepubliceerd van de mogelijkheden en de daarbij behorende voor- en nadelen.

Geen verzekering voor loondoorbetaling

Werkgevers kunnen zich op diverse manieren verzekeren tegen de financiële risico’s van ziekteverzuim. Verzekeraars bieden vaak samen met een verzuimverzekering (tool) ondersteuning aan op het gebied van verzuimpreventie, verzuimbegeleiding en het re-integratietraject. Kiest de werkgever ervoor om helemaal geen verzekering voor loondoorbetaling bij ziekte af te sluiten, dan maakt de werkgever ook geen kosten zolang werknemers niet ziek zijn. Het nadeel is dat de werkgever bij ziekte zelf de kosten voor loondoorbetaling en re-integratie draagt. Daarnaast moet de werkgever kennis van de regels hebben en is hij zelf verantwoordelijk voor de administratieve plichten.

Verzekering voor loondoorbetaling met en zonder ondersteuning

Bij een verzuimverzekering zonder ondersteuning betaalt de verzekeraar de kosten voor loondoorbetaling, en niet de werkgever. Het nadeel is dat de werkgever ook kosten maakt als de werknemer niet ziek is omdat hij de verzekeringspremie moet betalen. Bovendien is de werkgever nog steeds zelf verantwoordelijk voor de re-integratie. Bij een verzekering mét ondersteuning krijgt de werkgever van de verzekeraar gedeeltelijke ondersteuning bij re-integratie en advies over de regels en administratieve plichten.

MKB verzuim-ontzorgverzekering

Vanaf 2020 komt er een nieuw type verzuimverzekering bij: de MKB verzuim-ontzorgverzekering. De verzekering moet de loondoorbetalingsplicht voor kleine werknemers verlichten. Bij de verzekering heeft de (kleine) werkgever bij ziekte van de werknemer geen kosten voor loonbetaling en re-integratie. De werkgever krijgt volledige ondersteuning bij re-integratie, heeft geen kennis van de regels nodig en is niet zelf verantwoordelijk voor administratieve plichten. Nadelen zijn dat de werkgever ook kosten maakt als er geen ziektegevallen zijn en hij geen keuze heeft in het type ondersteuning bij re-integratie.