Wel of geen loon bij cosmetische ingreep?

10 oktober 2012 | Door redactie

Van een werknemer die ziek is, moet u in principe het loon doorbetalen. Maar valt een cosmetische ingreep ook aan te merken als ziekte en heeft u in zo’n geval loondoorbetalingsplicht? In een recente rechtszaak waren een werkgever en een werkneemster het hierover oneens.

De werkneemster in deze rechtszaak had twee cosmetische operaties aan haar gezicht ondergaan. Voor deze ingrepen had ze zich ziek gemeld. De werkgever accepteerde de ziekmelding niet. Toen de zaak voor de rechter kwam, gaf deze aan dat een werkgever in principe niet hoeft op te draaien voor een cosmetische ingreep. Wel moet er onderscheid worden gemaakt tussen het moment waarop de cosmetische ingreep plaatsvindt en de herstelperiode daarna.

Medische noodzaak voor cosmetische ingreep

Tijdens de ingreep is er geen sprake van ziekte als er geen medische noodzaak is voor de operatie. Het kan immers een persoonlijke keuze van een werknemer zijn om het uiterlijk te willen verfraaien. Dat is anders voor de herstelperiode na de ingreep. Is de werknemer na de ingreep niet in staat om arbeid te verrichten, dan is er op dat moment sprake van ziekte.
De vraag is dan of de ziekte opzettelijk is veroorzaakt. Weet de werknemer zeker dat hij na de ingreep een bepaalde periode niet kan werken, dan is er sprake van een zogenoemd zekerheidsbewustzijn, dat als opzet valt aan te merken. Er is geen sprake van opzet als er onverwachte complicaties optreden na de operatie.

Geen oordeel bedrijfsarts over cosmetische ingreep

In deze zaak had de plastisch chirurg aangegeven dat de huid van de bovenoogleden op de wimpers lag en dat de vrouw vermoeidheidsklachten en beperkt zicht had. Omdat echter het oordeel van de bedrijfsarts over de eventuele medische noodzaak van de ingreep ontbrak, kon de rechter in deze zaak (nog) niet oordelen over de vraag of de werkgever een loondoorbetalingsplicht had.
Kantonrechter Middelburg, 9 juli 2012, ECLI (verkort): BX5083