Werkgever moet schade door loonsanctie vergoeden

2 maart 2020 | Door redactie

Als een werkgever een loonsanctie opgelegd krijgt, kan een werknemer daar financieel gezien nadeel van ondervinden. De schade die hij oploopt, moet zijn werkgever vergoeden. Dat blijkt uit een uitspraak van de rechtbank in Amsterdam.

Als een werknemer langdurig ziek is, moet zijn werkgever in de meeste gevallen gedurende twee jaar zijn loon doorbetalen. Daarna stopt de loondoorbetalingsplicht, tenzij de werkgever zich in die twee jaar niet voldoende heeft ingespannen voor de re-integratie van de zieke werknemer (tool). UWV kan dan een loonsanctie opleggen. Die houdt in dat de werkgever het loon van de werknemer langer moet blijven betalen. De loondoorbetalingsplicht kan daardoor met maximaal een jaar worden verlengd. Dat gebeurde ook een in recente rechtszaak.

70% van maximumdagloon        

In deze zaak had de werknemer wel behoorlijk last van de loonsanctie die zijn werkgever opgelegd kreeg. Normaal gesproken zou hij na twee ziektejaren namelijk een WIA-uitkering en een aanvullende uitkering uit een apart afgesloten arbeidsongeschiktheidsverzekering hebben ontvangen. Die uitkeringen zouden samen € 3450 bruto per maand meer bedragen dan hij nu ontving door de opgelegde loonsanctie. De werknemer eiste voor de rechter dan ook dat zijn werkgever meer moest doorbetalen dan 70% van het maximumdagloon. De rechter ging niet mee in die eis: er waren namelijk geen uitdrukkelijke afspraken gemaakt over eventuele loondoorbetaling na het tweede ziektejaar.

Werknemer mag niet de dupe zijn

De kantonrechter was het wel met de werknemer eens dat het niet de bedoeling kon zijn dat hij de dupe werd van de loonsanctie. Die was immers een straf voor de werkgever en niet voor de werknemer. De werkgever moest daarom van de rechter de schade aan de werknemer vergoeden zo lang als de loonsanctie zou duren.
Rechtbank Amsterdam, 12 februari 2020, ECLI (verkort): 777