Werkgever moet vakantie doorbetalen na twee jaar ziekte

15 mei 2018 | Door redactie

Een zieke werknemer die niet al zijn opgebouwde vakantiedagen heeft opgenomen, kan hier nog aanspraak op maken als de werkgever hem na twee jaar ziekte in dienst houdt. De werkgever moet tijdens de vakantie dan het loon van de werknemer doorbetalen.

Een werkgever kan ervoor kiezen om een werknemer na twee jaar ziekte in dienst te houden, het zogenoemde slapend dienstverband. De loondoorbetalingsplicht eindigt dan, maar de werknemer houdt wel een arbeidsovereenkomst met de organisatie. Werkgevers doen dit bijvoorbeeld om geen transitievergoeding te hoeven betalen na twee jaar ziekte.
In een rechtszaak begin dit jaar deed zich de vraag voor of een werknemer met zo’n slapend dienstverband nog recht heeft op loondoorbetaling als hij vakantie op wil nemen. Het ging hier om de vakantiedagen die de werknemer tijdens de eerste twee jaar ziekte had opgebouwd. De werkgever vond dat hij tijdens deze vakantiedagen geen loon hoefde door te betalen, omdat de loondoorbetalingsplicht inmiddels was geëindigd.

Recht op vakantie door re-integratieplicht

De rechter oordeelde anders. Hij gaf daarbij aan dat ook zieke werknemers het recht hebben om vakantie op te nemen en dat de werkgever het loon tijdens deze dagen gewoon moet doorbetalen. Een werknemer die arbeidsongeschikt is, hoeft hierdoor tijdelijk geen re-integratieverplichtingen te leveren, net zoals gezonde werknemers tijdens hun vakantie tijdelijk geen arbeidsinspanningen hoeven te leveren. Tijdens een slapend dienstverband blijven de werkgever en de werknemer verplicht om zich in te spannen voor de re-integratie, ook al heeft de werkgever geen loondoorbetalingsplicht meer. De rechter concludeerde daarom dat de werknemer ook tijdens het slapend dienstverband de vakantiedagen die hij tijdens de eerste twee jaar ziekte had opgebouwd nog kon opnemen. De werkgever moest tijdens deze dagen 100% van het loon doorbetalen.

Eindafrekening opmaken bij slapend dienstverband?

Om dit soort misverstanden te voorkomen, zou een werkgever ervoor kunnen kiezen om ook bij het in stand houden van een dienstverband na twee jaar ziekte een eindafrekening (tool) op te maken. Hier zitten wel risico’s aan. Zo mag een werkgever wettelijke vakantiedagen niet uitbetalen tijdens het dienstverband, dus eigenlijk ook niet tijdens een slapend dienstverband.
Overigens bouwt een werknemer tijdens een slapend dienstverband geen nieuwe vakantiedagen meer op. Het gaat alleen om de dagen die hij voor het einde van de loondoorbetalingsplicht heeft opgebouwd.
Kantonrechter Zaanstad, 18 januari 2018, ECLI (verkort): 2766