VERDIEPINGSARTIKEL

Loon doorbetalen aan zieke werknemer

15 mei 2020 5 minuten Door redactie

Als een werknemer zich ziek meldt, kan hij als gevolg daarvan de afspraak om arbeid te verrichten niet nakomen. Past u dan de uit het algemene verbintenissenrecht voortkomende hoofdregel toe (loon opschorten, want hij komt de overeenkomst niet na), dan krijgt een werknemer tijdens ziekte zijn loon niet doorbetaald. De praktijk en de wet tonen echter dat u ook tijdens ziekte in principe loon moet betalen.

Als een werknemer niet kan werken door ziekte, bestaat voor u een wettelijke loondoorbetalingsplicht voor maximaal 104 weken, ter hoogte van 70% van het loon (met het maximumdagloon als bovengrens). Tijdens het 1e ziektejaar mag dit percentage er niet voor zorgen dat het loon onder het wettelijk minimumloon

Maak een account aan, je hoeft geen abonnee te zijn om het artikel te kunnen lezen


Al een account? Log in.

Kies een wachtwoord van tenminste 8 tekens.

Vul wee keer hetzelfde wachtwoord in.

Vul uw organisatie in.