Is een lager loon tijdens ziekte van invloed op de pensioenopbouw?

27 maart 2023

Een werknemer is al een geruime tijd afwezig van werk, omdat hij kampt met een ernstige ziekte. In zijn tweede jaar van ziekte krijgt hij nog 70% van zijn loon uitbetaald. Is dit van invloed op zijn pensioenopbouw?

De wet regelt dat een werknemer tijdens zijn eerste twee jaar van ziekte recht heeft op minimaal 70% van zijn loon (en in het eerste ziektejaar mag daarbij het loon niet onder het mi

Met een gratis account kunt u verder lezen


Al een account? Log in.

Kies een wachtwoord van tenminste 8 tekens.

Vul wee keer hetzelfde wachtwoord in.

Vul uw organisatie in.