Moeten we een zieke oproepkracht doorbetalen?

26 juli 2019

Een oproepkracht moet drie maanden herstellen nadat hij een operatie heeft ondergaan. Heeft hij recht op loondoorbetaling? 

De precieze behandeling hangt af van het type oproepovereenkomst. Dat kan een nulurencontract zijn of een voorovereenkomst. Bij een nulurencontract is de oproepkracht verplicht om te komen als de werkgever hem oproept. Als hij ziek wordt tijdens een oproepperiode moet hij minstens 70% van het loon doorbetaald krijgen over de afgesproken oproepperiode. De oproepkracht heeft daarentegen geen recht op loondoorbetaling als hij ziek wordt in een periode waarin hij niet wordt opgeroepen.

Garantie-uren

Er is ook een arbeidsovereenkomst voor oproepkrachten in de vorm van een minmaxcontract. Hierbij heeft de oproepkracht altijd recht op minstens 70% van het loon over de afgesproken garantie-uren. Na afloop van het arbeidscontract kan de oproepkracht in aanmerking komen voor een Ziektewetuitkering. Bij een oproepcontract met voorovereenkomst ontstaat er pas een arbeidsovereenkomst zodra de oproepkracht een oproep accepteert. Als hij ziek wordt tijdens zo’n oproepperiode, betaalt de werkgever minstens 70% van het loon over de afgesproken periode die de oproepkracht zou werken. Als de oproep is afgelopen, is ook het tijdelijke arbeidscontract afgelopen en krijgt hij geen loon meer. Op het moment dat de oproepkracht ziek wordt buiten een oproepperiode, heeft hij geen arbeidscontract en krijgt hij dus ook geen loon. Als hij ziek wordt binnen vier weken nadat het laatste arbeidscontract is afgelopen, heeft hij misschien wel recht op een Ziektewetuitkering van UWV.

Minimumloon is ondergrens

Ook al hoeft uw onderneming maar 70% van het loon door te betalen, dit mag in het eerste ziektejaar nooit minder zijn dan het wettelijk minimumloon.