Loondoorbetaling bij ziekte

Als een werknemer ziek wordt, moet uw organisatie gedurende twee jaar minimaal 70% van zijn loon doorbetalen. In het eerste ziektejaar geldt bovendien het wettelijk minimumloon als ondergrens. In de (collectieve) arbeidsovereenkomst kan een hoger percentage dan 70% zijn afgesproken.In bepaalde situaties kan de loondoorbetalingsplicht van de werkgever opgeschort of stopgezet worden. Dit is bijvoorbeeld mogelijk als een werknemer zich niet conform de voorschriften gedraagt en hij daar al eerder op is aangesproken.

Sommige werknemers komen bij ziekte in aanmerking voor een uitkering op grond van de Ziektewet. Voor hen heeft uw organisatie geen loonsoodbetalingsplicht.

 

Nieuws

Doorwerken ná AOW-leeftijd moet bespreekbaar worden

08-09-2023

Het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd is voor veel werknemers hét moment om met pensioen te gaan. Toch zijn er veel werknemers die gr...

Afspraken maken in een ziekteverzuimregeling

30-08-2023

Door het opstellen van een ziekteverzuimregeling laat een werkgever de werknemers weten wat hun rechten en plichten zijn als zij ziek zijn....

Loon bij afwezigheid vanwege ernstig zieke moeder

17-08-2023

Werkgevers doen er goed aan zich begripvol en flexibel op te stellen als een werknemer afwezig is als gevolg van een ernstig zieke naaste. R...

Werknemer mag passende arbeid niet weigeren

16-08-2023

Als een werknemer arbeidsongeschikt raakt, is de werkgever verplicht om hem passend werk aan te bieden. De werknemer mag dit werk niet zomaa...