Geen verrekening loonkostensubsidie met NOW

De loonkostensubsidie voor arbeidsbeperkten wordt niet verrekend met de tegemoetkoming op basis van de Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW). Dat liet Staatssecretaris Van Ark van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) weten in antwoord op Kamervragen.

20 april 2020 | Door redactie

De Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW) verplicht werkgevers die een loonkostensubsidie ontvangen voor arbeidsbeperkten om de toekenning van de NOW-tegemoetkoming te melden bij de gemeente waarvan zij de loonkostensubsidie ontvangen. De gemeente zou vervolgens de loonkostensubsidie verrekenen met de NOW-tegemoetkoming. Staatssecretaris Van Ark van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) besloot echter om geen verdere stappen te zetten om deze verrekening mogelijk te maken. Dat liet ze weten in antwoord op Kamervragen. De noodzaak voor een verplichting voor deze werkgevers om de toekenning van de NOW-tegemoetkoming te melden bij de gemeente vervalt hierdoor.
De verrekening moest een dubbele financiering van de loonkosten van arbeidsbeperkten voorkomen, maar blijkt lastig uitvoerbaar. Hiervoor zijn namelijk ingrijpende aanpassingen nodig in de uitvoeringssystemen van de gemeenten en die brengen extra kosten mee.

Acceptatie van dubbele financiering loonkosten

Door het afschaffen van de verrekening wordt de dubbele financiering van de loonkosten voor mensen met een arbeidsbeperking in deze bijzondere tijden van corona geaccepteerd. Dit moet onrust voorkomen bij werkgevers die arbeidsbeperkten in dienst hebben. Deze werkgevers mogen ook gebruik blijven maken van de extra voorzieningen die zijn bedoeld voor de arbeidsbeperkte werknemers, zoals de no-riskpolis. De staatssecretaris vindt het verder belangrijk dat de ondersteunende maatregelen, zoals een jobcoach, blijven doorlopen.