Wetsvoorstel leidt tot versimpeling loonkostensubsidie

Staatssecretaris Van Ark van SZW wil werkgevers stimuleren om meer arbeidsbeperkten in dienst te nemen. Om dit te bereiken stelt zij voor de regeling voor loonkostensubsidie op meerdere vlakken te wijzigen.

14 februari 2020 | Door redactie

Staatssecretaris Van Ark van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) wil meer mensen met een arbeidsbeperking aan het werk helpen. Daarom heeft zij het wetsvoorstel Breed offensief opgesteld. De Tweede Kamer heeft het wetsvoorstel nu ontvangen. In het wetsvoorstel zijn een aantal maatregelen opgenomen om de kansen van arbeidsbeperkten op de arbeidsmarkt te vergroten. Het wetsvoorstel Breed offensief richt zich op mensen in de Participatiewet. Het doel is om het wetsvoorstel per 1 januari 2021 in te voeren. In november 2019 heeft de staatssecretaris ook al een wetsvoorstel ingediend om de Wajong te vereenvoudigen.

Uniforme loonwaardebepaling in heel Nederland

Voor werkgevers moet het eenvoudiger worden om loonkostensubsidie aan te vragen. De subsidie compenseert voor werkgevers het verschil in loon dat zij door een verminderde arbeidsproductiviteit kunnen verdienen, en het wettelijk minimumloon dat de werkgever hen minimaal moet uitbetalen. De regels voor het bepalen van de loonwaarde verschillen echter per gemeente. Dit maakt de regeling erg complex, zeker voor organisaties die met meerdere gemeenten te maken hebben. De staatssecretaris wil dat er in heel Nederland dezelfde regels komen voor het bepalen van de loonwaarde. Verder kunnen werkgevers voortaan loonkostensubsidie aanvragen voor werknemers die al aan het werk zijn. De wijziging geldt voor werknemers die vanuit de Participatiewet aan het werk zijn gegaan en die binnen een half jaar na indiensttreding minder productief blijken te zijn.

Loonkostensubsidie stopt niet vanwege no-riskpolis

De regels voor de no-riskpolis veranderen ook door het wetsvoorstel. Een werkgever ontvangt voor een werknemer die onder de no-riskpolis valt een Ziektewetuitkering van UWV als de werknemer uitvalt vanwege ziekte. Op dat moment stopt de loonkostensubsidie. Dit betekent voor de werkgever extra administratie, omdat hij de subsidie eerst moet stoppen en daarna opnieuw moet starten als de werknemer weer aan het werk gaat. Het wetsvoorstel regelt dat de gemeente bij ziekte de loonkostensubsidie blijft doorbetalen. UWV baseert in aanvulling hierop de Ziektewetuitkering op de loonwaarde. Vanwege systeemwijzigingen kan deze maatregel pas per 2022 ingaan.

Bijlagen bij dit bericht