Loonkostensubsidie

Bij loonkostensubsidie betaalt de werkgever betaalt de werknemer wel gewoon het minimumloon, maar hij krijgt subsidie voor de verminderde loonwaarde van de werknemer. Als de werknemer een loonwaarde heeft van 50% van het minimumloon, betaalt de werkgever hem het volledige wettelijk minimumloon en daar bovenop 8% vakantiebijslag. De werkgever krijgt vervolgens 50% van 1,08 maal het minimumloon aan loonkostensubsidie. Daarbij krijgt hij ook nog 23% van dit bedrag aan loonkostensubsidie als vergoeding voor zijn werkgeverslasten. Als er in de cao een hoger loon is afgesproken, moet de werkgever het verschil tussen het wettelijk minimumloon en het hogere cao-loon zelf betalen.

 

Verdiepingsartikelen

Wijzigingen rond de oude en nieuwe NOW-regeling

Corona-advies 4 minuten | 17-06-2020

De Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW) is sinds de introductie niet uit het nieuws weggeweest. De su...

Mogelijke tegemoetkomingen in het loondomein voor uw onderneming

LKV en (jeugd-)LIV 5 minuten | 11-06-2020

Ook bij uw onderneming zijn tegemoetkomingen die u voor werknemers kunt ontvangen vast erg welkom. Er zijn diverse financiële voordelen moge...

Voor welke werknemers krijgt u loonkostensubsidie?

Loonkostensubsidie 3 minuten | 20-03-2019

Werknemers die niet zelfstandig het wettelijk minimumloon kunnen verdienen, hoeven uw organisatie geen extra geld te kosten als u ze in dien...

Infographics

Financieel cv vragen

Personeelsdossier Publicatiedatum 14-08-2019

Uw organisatie kan van sollicitanten een financieel cv krijgen. Hier staat in of uw organisatie één of meer personeelssubsidies kan ontvangen. Het financieel...