Coaching

Coaching is een vorm van persoonlijke begeleiding. Hierbij is er geen hiërarchische relatie, maar gebeurt de kennisoverdracht op basis van een gelijkwaardige één-op-één-relatie. De werknemer leert, de coach ondersteunt en begeleidt dit leerproces door vragen te stellen en de werknemer aan het denken te zetten. Coaching van groepen is ook mogelijk. De coach zoekt dan naar collectieve patronen in gedrag en denken. 
Coaching kan ook een managementstijl zijn. Met een coachende stijl van leidinggeven zorgt de manager ervoor dat werknemers zich verantwoordelijk voelen voor een product of proces in de organisatie en zichzelf kunnen motiveren. De leidinggevende is niet de baas maar de coach van een team. Het team is zelf verantwoordelijk voor de manier waarop het de resultaten behaalt.

 

Tools

Verdiepingsartikelen

Externe coach optimaal benutten

Coaching Publicatiedatum 20-11-2019

Als leidinggevende heeft u waarschijnlijk ook ervaring met coachen. Er zijn echter situaties denkbaar waarin u liever een coach van buitenaf inzet. Bijvoorbeeld omdat...

Vraag en antwoord

Hoe werkt de coachingscirkel?
Coaching is enorm in opkomst. Steeds meer werknemers willen uitzoeken wie ze precies ‘zijn’, waarom ze doen zoals ze doen, of ze zoeken naar steun en praktisch advies in lastige situaties. De basis van coaching ligt in een duidelijke leervraag: een werknemer wil iets leren... Lees het hele antwoord