Thema's gerelateerd aan het vakgebied Management

Hieronder vindt u alle 22 thema's gerelateerd aan het vakgebied Management

 • Conflicthantering

  Waar mensen werken, zijn vaak ook conflicten. Werknemers brengen immers een groot deel van de dag met elkaar door en dan kunnen er wel eens irritaties ontstaan. Als irritaties te lang...

 • Feedback

  Feedback geven is meer dan een werknemer vertellen wat hij fout doet of hem een schouderklopje geven. Als u feedback wilt gebruiken als middel om tot verbetering te komen, zijn er een...

 • Feestdagen

  Op officiële feestdagen zijn werknemers vaak vrij en krijgen ze loon doorbetaald. Dit is echter geen recht. In de wet staat niet dat werknemers op officiële feestdagen vrij...

 • Interne communicatie

  Aandacht voor interne communicatie binnen een organisatie is van groot belang. Het zorgt ervoor dat processen en procedures soepel verlopen en werknemers zich gewaardeerd voelen. De...

 • Leiderschapsstijlen

  Een team aansturen kan op verschillende manieren. Zo zijn er verschillende leiderschapsstijlen die u kunt toepassen. De leiderschapsstijl bepaalt voor een groot deel hoe de werknemers...

 • Leidinggeven

  De motivatie van medewerkers om zich in te zetten op de werkvloer is allesbepalend voor de resultaten van uw organisatie. Motivatie ontstaat echter niet vanzelf is en is ook niet constant....

 • Managementrapportage

  Een positief resultaat staat of valt met het nemen van de juiste beslissingen en het op de juiste manier uitvoeren daarvan. Het is daarom van groot belang dat uw inzicht in de bedrijfsprocessen...

 • Mediation

  Soms is het lastig om conflicten het hoofd te bieden. Mediation kan dan uitkomst bieden. U schakelt dan een onafhankelijke derde in die de situatie neutraliseert. Het is niet de bedoeling...

 • Netwerken

  Wie de juiste mensen kent, komt verder in het leven. Natuurlijk is het van belang dat u beschikt over de juiste vaardigheden of kennis, en natuurlijk moet uw organisatie een goede dienst...

 • Omgaan met collega's

  Als werknemers in een team met elkaar samenwerken is het belangrijk dat zij teamgericht zijn en goed kunnen samenwerken. In de praktijk betekent dit dat zij elkaar hun successen gunnen...

 • Onderhandelen

  Een goede voorbereiding is belangrijk om tot een succesvolle onderhandeling te komen. Partijen die zich goed voorbereiden, kunnen tijdens een onderhandeling beter inspelen op de verschillende...

 • Persoonlijke vaardigheden

  Welke functie u ook bekleedt, persoonlijke vaardigheden heeft u altijd nodig. Denk aan onderhandelen, overleggen, vergaderen, rapporteren, budgetteren, leidinggeven of netwerken. Hoe...

 • Plannen en organiseren

  De moderne medewerker kan dankzij alle mobiele apparaten die hij bezit, overal en altijd werken. Dat heeft veel voordelen, maar ook nadelen. U moet goed kunnen plannen en organiseren....

 • Presenteren

  Een grondige voorbereiding en veel oefening zijn van groot belang als u een geslaagde presentatie wilt geven. Of het nu gaat om een presentatie voor een kleine groep collega’s,...

 • Privacy op het werk

  Ook op het werk hebben werknemers recht op privacy. Werkgevers moeten zich houden aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Al vóór dat werknemers bij een organisatie...

 • Projectmanagement

  Ligt de organisatie van een project op uw bordje, dan komt er heel wat op u af. Projectmanagement is dan ook een veelomvattend begrip. Zo moet u niet alleen een strakke planning maken...

 • Timemanagement

  Tijd is een kostbaar goed, vooral op de werkvloer. Hoe beter u uw tijd besteedt, hoe meer resultaat u boekt. Het is dus van belang om uw taken zo efficiënt mogelijk uit te voeren....

 • Vakantieregeling

  Op grond van de wet hebben werknemers vakantie nodig om te herstellen van gedane arbeid. Fulltime werknemers hebben per jaar recht op 20 vakantiedagen (vier maal de overeengekomen arbeidsduur...

 • Verandermanagement

  Veranderingen doorvoeren binnen een team of organisatie kent doorgaans nogal wat hindernissen. Vaak stuiten plannen in eerste instantie op nogal wat weerstand. Ook al zijn ze bedoeld...

 • Werkoverleg

  Het kan zinvol zijn om af en toe met elkaar om te tafel te gaan zitten om de lopende zaken op het werk te bespreken. Dat hoeft niet altijd even officieel geregeld te worden als een vergadering,...