Concretiseer uw doelgroep voor uw evenement

10 november 2011 | Door redactie

Bij het organiseren van een evenement moet u natuurlijk wel duidelijk voor ogen hebben voor wie u uw evenement precies organiseert. U kunt het beste hier zo zorgvuldig mogelijk in zijn, zodat iedere bezoeker krijgt wat hij wenst en verwacht. Hier kunt u interne en externe doelgroepen voor vastleggen.

U moet bij het organiseren van een evenement precies weten voor wie u het organiseert. Het is daarbij handig om uw doelgroepen te splitsen in interne en externe doelgroepen. Op die manier weet u wat u kunt verwachten en komt u niet voor verrassingen te staan. Bij een compleet beeld van uw doelgroep, kunt u ook beter in de behoeften van uw bezoekers voorzien.

Interne doelgroep

Tot de interne doelgroepen behoren bijvoorbeeld (oud-)medewerkers, eventueel ook hun partner en kinderen. Deze medewerkers zijn dan wel allemaal betrokken bij dezelfde organisatie, maar u kunt ze beter niet over één kam scheren. Er zitten vaak genoeg verschillen tussen deze medewerkers. Zo heeft u te maken met een uiteenlopende leeftijd, achtergrond, kennis van de organisatie en functie. Ook kunnen er grote verschillen zijn tussen de leiding van de organisatie en de medewerkers en vrijwilligers. Wilt u een bepaalde boodschap uitdragen dan moet u dus rekening houden met deze verschillen. Zoek daarom naar punten die iedereen bindt.

Externe doelgroep

Tot de externe doelgroep kunt u alle groepen buiten uw organisatie rekenen. Denk hierbij aan leveranciers, (potentiële) leden, subsidieverstrekkers, donateurs, sponsors en andere financiers, overheden en dergelijke. Ook hier heeft u te maken met verschillen tussen de bezoekers. U kunt dus beter een zorgvuldige analyse maken om uw doelgroep goed in beeld te krijgen. Maak onderscheid naar leeftijd, achtergrond, interesse en kennisniveau.