Het verschil: identiteit en imago

23 november 2022 | Door redactie

Alle communicatie van een organisatie moet in lijn zijn met waar die organisatie voor staat. Zo ontstaat er een duidelijk en herkenbaar beeld van de organisatie voor buitenstaanders. Het is belangrijk om helder voor ogen te hebben wat een organisatie naar de buitenwereld wil uitstralen. Dat moet samenhangen met de identiteit en het imago. Wat is het verschil tussen imago en identiteit?

De termen imago en identiteit worden regelmatig door elkaar gebruikt. Toch zijn ze niet inwisselbaar. Een identiteit bepaalt hoe en wat een organisatie werkelijk is: het is het geheel aan ‘karaktereigenschappen’ dat een organisatie bezit en uitdraagt. Producten of diensten of het maatschappelijke doel van een organisatie bepalen deze karaktereigenschappen. De werkelijke identiteit van de organisatie wordt dus niet alleen bepaald door hoe insiders die zien, maar ook door de manier waarop buitenstaanders die interpreteren. Een imago is een afgeleide van die identiteit: het is het beeld dat bijvoorbeeld donateurs van uw organisatie hebben. Anders gezegd: het imago is het resultaat van de identiteit die de organisatie uitstraalt.

Een imago is niet altijd het realistische beeld van de organisatie

Het imago is dus waar mensen dénken dat de organisatie voor staat. Dit hoeft niet per se een realistisch beeld van de identiteit te zijn. Doelgroepen als donateurs, leden en vrijwilligers komen op allerlei manieren met een organisatie in aanraking en kunnen zich zomaar op basis van vertekende of verkeerde informatie een beeld vormen dat de organisatie juist uit alle macht probeert te vermijden. Het ontstaan van een imago in de hoofden van het publiek gebeurt meestal onbewust. Het is vaak een gevoelskwestie en dat maakt het imago erg lastig te beïnvloeden met schriftelijke communicatie. Het creëren van een goed imago is niet eenvoudig! Een organisatie moet consequent de juiste boodschap uitdragen naar alle doelgroepen en een geloofwaardig en eenduidig beeld blijven neerzetten, zodat uiteindelijk het gewenste imago (infographic) ontstaat. Aan het bereiken van dat doel gaat vaak een heel marketing- en communicatietraject vooraf. 

IDENTITEIT: bepaalt hoe en wat een organisatie werkelijk is.

IMAGO: is hoe mensen dénken over een organisatie en waar die voor staat.