Mkb’er is maar niet te porren voor digitalisering

12 juli 2017 | Door redactie

Mkb-ondernemers worstelen niet alleen met cybersecurity, ze zijn sowieso niet erg happig op digitalisering. Terwijl consumenten massaal digitaal actief zijn, geldt dat voor ondernemers niet. Uit recent onderzoek blijkt zelfs dat de digitalisering bij mkb-ondernemingen stagneert.

Uit de MKB Online Monitor 2017, waarvoor 1.606 mkb-ondernemers zijn ondervraagd, blijkt dat slechts een kleine meerderheid overtuigd is van het nut en de noodzaak van investeren in digitaal zakendoen. De andere helft van het mkb zegt nog geen 5% van de omzet uit online activiteiten te halen. In 2015 had 76% van de ondernemers een website, en dat percentage is gelijk gebleven. Ook heeft maar 16% vooralsnog een webwinkel.

Marketing is voor het mkb vooral een ad hoc bezigheid

Ook het aantal mkb-ondernemers dat online marketingactiviteiten ontplooid, is met 49% iets gedaald ten opzichte van 2015. Meer dan de helft van de ondernemers zet marketing slechts ad hoc in. Opvallend is ook dat maar 6% daadwerkelijk budget reserveert voor deze activiteiten (tool).