Nieuwe maatregel tegen ongewild telecomcontract

27 juni 2018 | Door redactie

Aan het zogenoemde ‘slamming’ in de telecombranche moet een einde komen door een nieuwe beleidsmaatregel die al in werking is getreden en een wetsvoorstel dat in voorbereiding is.

Van slamming is sprake als een ondernemer geconfronteerd wordt met een overstap naar een andere telecomaanbieder zonder dat hij hierom heeft gevraagd en hiermee heeft ingestemd. Vooral kleine ondernemers krijgen met slamming te maken. Om dit ongewild wisselen van telecomaanbieder tegen te gaan is op 22 juni de beleidsregel nummerportabiliteit (nummerbehoud) in werking getreden.

Van tevoren toestemming opvragen

Tot voor kort kon de oude telecomaanbieder pas de toestemming van de abonnee op bij de nieuwe telecomaanbieder opvragen als er een klacht over slamming was binnengekomen. De beleidsregel zorgt er nu voor dat de oude telecomaanbieder de toestemming van tevoren al mag opvragen als een overnemende aanbieder stelselmatig slammingklachten veroorzaakt. Als deze toestemming niet in orde is, kan de oude telecomaanbieder het nummerporteerverzoek van de nieuwe aanbieder weigeren. Verder moet de beleidsregel het toezicht door de Autoriteit Consument en Markt (ACM) op de regels voor nummerportabiliteit verduidelijken. Dit schrijft de staatssecretaris in een brief aan de Tweede Kamer.

Schriftelijk akkoord met overstap

Als de beleidsregel onvoldoende effect heeft, zal de staatssecretaris extra maatregelen gaan nemen. Zij zal deze dan opnemen in het wetsvoorstel, dat tot een betere waarborg voor overstappen moet leiden, en zij nu voorbereidt. Ook zal zij in het wetsvoorstel de motie van VVD-Kamerlid Arne Weverling en D66-Kamerlid Jan Paternotte opnemen. In die motie wordt gevraagd om in de wet op te nemen dat ondernemers schriftelijk akkoord moeten gaan met een overstap. De staatssecretaris wil nog dit jaar een internetconsultatie starten over het wetsvoorstel.