Nieuwe versie bewaarplicht telecommunicatiegegevens

10 oktober 2017 | Door redactie

Er komt een nieuwe versie van het wetsvoorstel ‘Aanpassing bewaarplicht telecommunicatiegegevens’. Dit is te lezen in het regeerakkoord. In dit voorstel wordt geregeld welke informatie over gebruikers van telecommunicatiediensten opgeslagen moet worden.

Sinds het Europese Hof vaststelde dat de Nederlandse wet die telecomaanbieders verplichtte de verkeersgegevens van hun klanten op te slaan ongeldig was, denkt de overheid na over een waterdichte nieuwe formulering. Er was al een wetsvoorstel voor aanpassing gedaan, maar in het regeerakkoord is nu aangekondigd dat er een nieuwe versie van het wetsvoorstel Aanpassing bewaarplicht telecommunicatiegegevens komt.

Betere privacywaarborgen

Deze versie moet beter aansluiten bij de Europese richtlijnen en vooral zorgen dat de privacywaarborgen (tools) goed geregeld zijn. Zo zullen de opgeslagen gegevens alleen bekeken mogen worden door een selecte groep, wordt het toezicht beter geregeld, zal er nog eens goed gekeken worden naar de bewaartermijn en komt er een rapportage- en evaluatieplicht. Zou het wetsvoorstel in werking treden, dan zal na vijf jaar worden geëvalueerd of het effectief is en welke impact het heeft.

Telefoon- en internetverkeer

Bij de vorige ‘Bewaarplicht telecomgegevens’ waren telecommunicatie-aanbieders verplicht van al hun abonnees de verkeersgegevens te bewaren. Hieronder valt zowel het telefoonverkeer (waarbij ze bijhielden wie met wie belde, wanneer en hoe lang) als het internetverkeer. Volgens Europees recht is een algemene en ongedifferentieerde opslag van verkeersgegevens niet toegestaan.