Voorstel BTW-verlaging digitaal lezen

1 december 2016 | Door redactie

Tot nu toe wordt een verschillend BTW-tarief gehanteerd voor papieren uitgaven en digitale uitgaven. Papieren boeken en kranten zijn belast met 6% BTW, terwijl voor digitale uitgaven 21% gehanteerd wordt. Een wetsvoorstel moet dit gelijk gaan trekken.

Papieren publicaties liggen in de winkel voor een prijs waarin 6% BTW (tool) is verwerkt. Vreemd genoeg is dat tarief nooit gelijkgetrokken toen de digitale publicaties op de markt kwamen; daar moet de gebruiker gewoon 21% BTW voor afrekenen. Dit schept lastige precedenten, en daarom gaat de Europese Commissie zich nu buigen over een voorstel om het BTW-tarief gelijk te trekken. In dit voorstel zouden ook digitale publicaties voortaan belast moeten worden met 6% BTW. Het gevolg hiervan zou kunnen zijn dat digitaal leesvoer na invoering van het 6%-tarief goedkoper wordt. Niet alleen boeken hebben hiermee te maken, maar ook kranten en tijdschriften. Boeken worden vaak op een e-reader gelezen, digitale kranten en tijdschriften ook op iPads en Android-tablets.

Prijs wordt aantrekkelijker

Het moet dan wel zo zijn dat de uitgevers van digitale media daadwerkelijk hun prijzen verlagen en niet de winst (tool) die ontstaat door de BTW-verlaging in eigen zak steken. Als ze de lezer laten meeprofiteren van het voordeel, wordt de prijs van digitaal lezen een stuk aantrekkelijker.