Reputatie en imago

Reputatie en imago zijn niet hetzelfde. Hoewel ze zeker met elkaar te maken hebben, zijn er verschillen tussen de twee begrippen. Het verschil is als volgt: het imago van een organisatie gaat over het beeld dat het algemene publiek van die organisatie heeft. Imago roept voornamelijk associaties op, terwijl er geen sprake hoeft te zijn van een feitelijke ervaring met de organisatie. Reputatie is de optelsom van ervaringen die iemand met een organisatie heeft. Meer feitelijk dus en gebaseerd op handelen. Reputatie is dan ook moeilijker te sturen dan imago.

 

Tools

Vraag en antwoord

Hoe wordt zakelijke goodwill berekend?
Goodwill wordt meestal omschreven als de winstcapaciteit van een onderneming. Het is de meerwaarde van het boven het normale rendement behaalde rendement, het zogeheten overrendement. Bij een goodwillberekening wordt onderscheid gemaakt tussen persoonlijke goodwill en zakelijke goodwill.... Lees het hele antwoord