Hoe kan mijn organisatie zich onderscheiden op LinkedIn?

1 augustus 2021

De mogelijkheden bij LinkedIn zijn groot, ook zonder ervoor te betalen. We merken dat we het lastig vinden om alle opties zo in te zetten dat het bijdraagt aan de groei, ontwikkeling en het succes van onze organisatie. Hoe vergroten we het bereik van onze LinkedIn-bedrijfspagina en vergoten we de zichtbaarheid onder onze doelgroep?

Door een aantal stappen te doorlopen, vergroot u het bereik van uw pagina en de zichtbaarheid onder uw doelgroep.

Doelgroep

LinkedIn is inzetbaar voor verschillende doeleinden. Netwerken, de naamsbekendheid vergroten, omzet genereren en talent aantrekken, om enkele voorbeelden te noemen. Bepaal welk doel, of welke combinatie van doelen, uw organisatie nastreeft en gebruik dit als referentiekader bij alle acties die u onderneemt. Dit vergroot de online herkenbaarheid van uw organisatie, wat bijdraagt aan de kracht van uw online profiel.

Ook is het goed te weten wie uw publiek is. Dit is afhankelijk van het gestelde doel, maar pas de content die u maakt en plaatst in elk geval aan op uw doelgroep. Dat vraagt uiteraard om voldoende inleving. Heeft u bijvoorbeeld een vacature voor een starter openstaan, dan bereikt u waarschijnlijk meer met een video met aanbeveling dan met een standaard vacaturetekst.

Indruk

U krijgt maar één kans voor een eerste indruk. Dat geldt niet alleen op persoonlijk vlak, maar ook bij het presenteren van uw organisatie op social media. Op LinkedIn zijn het de profielfoto en de banner op de bedrijfspagina die de eerste indruk verzorgen. Dat u het bedrijfslogo kiest als profielfoto ligt voor de hand, dit is ten slotte het herkenningspunt van uw organisatie. Met de banner kunt u meerdere kanten op. Zorg dat u de banner gebruikt. Pagina’s met visuals krijgen beduidend meer bezoekers dan pagina’s zonder. Ook kunt u met de banner inspelen op thema’s of actualiteiten die interessant zijn voor uw doelgroep. Visuals zijn voornamelijk om de aandacht te trekken, geschreven tekst om te informeren en te activeren. Met een goed geschreven tekst op uw pagina kunt u zich onderscheiden van andere organisaties. Maak in deze tekst kort en bondig duidelijk wat uw organisatie doet, waar u voor staat en wat u te bieden heeft.

Actief

Besteed verder aandacht aan de manier waarop u uw organisatie presenteert. Het gaat op LinkedIn, net als op andere socialmedia-kanalen, niet alleen om het trekken van de aandacht. De kunst is de aandacht ook vast te houden. Of het nu gaat om potentiële kandidaten voor vacatures of potentiële zakelijke relaties, in de meeste gevallen zijn er meerdere interactiemomenten nodig om over te gaan tot actie. Om bij de doelgroep ‘top-of-mind’ te blijven, moet u daarom actief zijn. Dat wil niet zeggen dat elke post nuttig is. Content plaatsen om het plaatsen sorteert weinig effect. Door authentiek en relevant te zijn, bereikt u veel meer. Wel vergroot een constante stroom van gevarieerde en relevante content de organische vindbaarheid – de vindbaarheid zonder ervoor te betalen – van uw bedrijfspagina. Bied meerwaarde voor uw doelgroep door vanuit uw expertise interessante en nieuwswaardige content te plaatsen. Plaats niet enkel vacatures! En wees in de content niet te informeel, aangezien LinkedIn een zakelijk platform is.

Netwerk

Niet alleen de uitstraling en content van uw LinkedIn-account bepalen het succes. Ook uw werknemers kunnen hierin een bijdrage leveren, onder andere met hun persoonlijke profielen. Het helpt als ook zij actieve gebruikers zijn en hun profiel up-to-date houden en dezelfde uitstraling geven als uw bedrijfspagina. Actief betrokken collega’s vergroten het bereik: alles wat zij als interessant aanmerken of delen, wordt verder verspreid in het eigen netwerk. In het geval van vacatures kunt u werknemers bijvoorbeeld vragen deze zelf ook te verspreiden. Motiveer ze zo nodig door hieraan een referral-beleid met bijpassende beloning te koppelen.