Mediation bij conflicten kan ziekmeldingen voorkomen

28 oktober 2021 | Door redactie

Van 1 november tot en met 5 november is het de Week van de Mediation 2021. Daarin is er ook aandacht voor de voordelen van mediation bij conflicten op de werkvloer. Als conflicten op het werk op tijd worden opgelost, is er minder risico dat werknemers zich ziekmelden.

Hoewel een conflict met een leidinggevende of een collega geen reden is voor een werknemer om zich ziek te melden, gebeurt het wel vaak. Aan ongeveer 70.000 tot 100.000 ziekmeldingen per jaar ligt een conflict op het werk ten grondslag. Conflicten met een leidinggevende of collega kunnen leiden tot een verstoorde arbeidsrelatie met risico van langdurig verzuim. Dat is niet alleen voor de werknemer vervelend, maar ook voor de werkgever. Inschakelen van een mediator kan de angel uit een conflict halen en voorkomen dat een ruzie dusdanig escaleert dat partijen tegenover elkaar komen te staan in de rechtszaal. In de Week van de Mediation van 1 november tot en met 5 november is aandacht voor de voordelen van mediation en voor de rol die mediation kan spelen bij arbeidsconflicten.

Conflict met leidinggevende reden voor ziekmelding

Conflicten op het werk kunnen leiden tot psychosociale arbeidsbelasting (PSA) en allerlei lichamelijke en psychische klachten veroorzaken. Denk aan buikpijn, hoofdpijn, hyperventilatie, concentratieproblemen en andere spanningsklachten. Die kunnen leiden tot stress waardoor de werknemer niet meer kan functioneren. Bij een conflict met een leidinggevende kan een werknemer zich zo in het nauw gedreven voelen, dat hij zich genoodzaakt voelt zich ziek te melden. Dat betekent niet altijd dat hij ook echt ziek is. Onmacht en onvermogen om met het conflict om te gaan, kunnen ook een rol spelen. Maar ook pestgedrag van of intimidatie door de leidinggevende kan de reden zijn voor verzuim. Inschakelen van een mediator kan ervoor zorgen dat het zo ver niet hoeft te komen.

Mediation voorkomt escalatie conflict

Bij mediation bij arbeidsconflicten is de insteek dat de strijdende partijen er samen proberen uit te komen, door oog voor elkaars belangen te krijgen. Een mediator is neutraal en oordeelt niet, maar brengt de wensen en behoeften van beide partijen in kaart. Mediation is vertrouwelijk en gericht op de-escalatie van het conflict. Of dat lukt hangt af van de bereidheid van de strijdende partijen en van het stadium waarin het conflict zich bevindt. Allereerst zijn de inspanningen gericht op herstel van de arbeidsrelatie (door het creëren van een nieuwe vertrouwensband en het maken van werkafspraken) en terugkeer van het werkplezier. Is er geen zicht meer op een samenwerking, dan kan een van beiden nog worden overgeplaatst naar een andere positie in de organisatie waarin het conflict niet meer speelt.

Bijlagen bij dit bericht