Mediation kan verzuim bij arbeidsconflict voorkomen

18 oktober 2022 | Door redactie

Een conflict op het werk kan de gemoederen flink bezighouden. Soms zo erg, dat werknemers er stress van krijgen en zich ziekmelden. Inschakelen van een mediator kan escalatie en verzuim voorkomen en helpen het conflict op te lossen.

Van 31 oktober tot en met 4 november 2022 vindt de zesde editie van de Week van de Mediation plaats. In deze week organiseren mediators door heel Nederland verschillende activiteiten en is er in diverse media aandacht voor de rol van de mediator bij conflictbemiddeling. Ook op de werkvloer kunnen conflicten ontstaan. Een conflict is niet per se negatief, maar het moet wel worden opgelost. Als dat niet gebeurt, kan het conflict escaleren en werkstress veroorzaken, een gevolg van psychosociale arbeidsbelasting (PSA). Dit kan uiteindelijk leiden tot verzuim van de betrokken werknemers. Een mediator kan helpen het conflict op te lossen.

Voorwaarde inschakelen mediator

De Week van de Mediation is een initiatief van de Nederlandse Mediatorsvereniging (NMv), de beroepsvereniging voor mediators. Het inschakelen van een mediator bij arbeidsconflicten kan stress voorkomen omdat de werknemers zelf bepalen hoe ze het conflict gaan oplossen. Daarnaast vergroot mediation de kans op een duurzame oplossing. Dat is belangrijk als beide partijen met elkaar willen blijven samenwerken. Dat is meteen ook wel een voorwaarde voor het inschakelen van een mediator: de wens om er samen uit te komen. Is dat niet het geval, dan kan een gang naar de rechter nodig zijn om het conflict te beëindigen door een ontslagprocedure te beginnen.

Voorstel voor arbeidsconflictverlof

In de vernieuwde STECR-werkwijzer Arbeidsconflicten deden de auteurs onlangs nog het voorstel voor een betaald arbeidsconflictverlof om spanningen op de werkvloer te beheersen (artikel). Het idee ervan is dat de werkgever de strijdende partijen een paar dagen verlof geeft om ‘af te koelen’, met de verplichting om bij terugkeer op het werk samen om de tafel te gaan zitten om het conflict op te lossen. Net als het inschakelen van een mediator, kan een dergelijke aanpak escalatie van het conflict en (langdurig) verzuim (video) voorkomen en zo tijd en geld besparen.

Bijlagen bij dit bericht