Mediators wettelijk geregistreerd

18 juli 2016 | Door redactie

Minister Van der Steur van Veiligheid en Justitie heeft een wetsvoorstel opgesteld waarin hij pleit voor één wettelijk gereguleerde registratie van mediators door middel van een openbaar register. Op deze manier wil hij de kwaliteit en integriteit van mediators en hun dienstverlening bevorderen en er meer duidelijkheid over bieden.

Ontstaat er een geschil op de werkvloer of tussen uw organisatie en een andere partij, of is er sprake van een arbeidsconflict of disfunctioneren, dan kan mediation uitkomst bieden. Op dit moment kan iedereen zich echter nog mediator noemen. Mediators die zijn ingeschreven bij de Mediatorsfederatie Nederland (MfN) (of voorheen het Nederlands Mediation Instituut (NMI)) voldoen echter wel aan bepaalde kwaliteitseisen.

Beëdigd mediator is wettelijk beschermde titel

In het wetsvoorstel Wet bevordering mediation stelt minister Van der Steur voor om een openbaar register voor mediators in gebruik te nemen. De mediators die hierin ingeschreven staan, mogen de wettelijk beschermde titel ‘beëdigd mediator’ dragen. Om die titel te bemachtigen, moeten mediators voldoen aan bepaalde opleidings- en ervaringseisen. Daarnaast moeten die mediators een eed afleggen voor de rechtbank.

Register toont kennis en ervaring mediators

Het register laat zien of een mediator beschikt over voldoende kennis en ervaring. Dat geeft een indicatie van het professioneel verloop van het mediationtraject (tools) en de slagingskans van de mediation. Als beëdigde mediators zich niet aan de beroepsnormen houden of als hun dienstverlening onder de maat is, moeten maatregelen kunnen worden opgelegd. In het ergste geval kunnen ze uit het register worden geschrapt.
Het wetsvoorstel moet eerder ingediende initiatiefwetsvoorstellen bij de Tweede Kamer vervangen en ligt momenteel voor advies bij diverse instanties.