Mediation

Waar mensen samenwerken, komen conflicten voor. Die moeten op een zeker moment worden aangepakt. Komen de betrokkenen er onderling niet uit, dan is het inschakelen van een mediator een goed idee. Met mediation worden conflicten vaak sneller, goedkoper en zonder al te veel juridische rompslomp opgelost.

U schakelt dan een onafhankelijke derde in die de situatie neutraliseert. Hij zorgt er alleen voor dat de partijen die ruzie maken om tafel gaan en zelf over oplossingen nadenken in een vertrouwelijke sfeer. U kunt een mediator ook inschakelen als u merkt dat een conflict zich aan het ontwikkelen is, bijvoorbeeld als een werknemer zich ziek meldt vanwege een arbeidsconflict. Als u er op tijd bij bent, komt er een oplossing voordat het uit de hand loopt.

Nieuws

Zeldzaam ontslag op cumulatiegrond van WAB

20-10-2023

Een werknemer ontslaan wegens verwijtbaar handelen of een ernstig verstoorde arbeidsverhouding is bepaald geen sinecure. Als deze ontslaggro...

Klachten over de OR? Dit zijn de opties!

16-12-2022

Niet alleen de achterban kan ontevreden zijn over het functioneren van de OR, ook de bestuurder, vakbonden en zelfs OR-leden kunnen moeite h...

Mediation kan verzuim bij arbeidsconflict voorkomen

18-10-2022

Een conflict op het werk kan de gemoederen flink bezighouden. Soms zo erg, dat werknemers er stress van krijgen en zich ziekmelden. Inschake...

Forse billijke vergoeding na inzetten bedrijfsrecherche

15-09-2022

Wil een werkgever een werknemer laten controleren door een bedrijfsrechercheur, dan moet hij de werknemer verdenken van ernstige overtreding...