Belangrijke personeelswetswijzigingen per 1 januari 2018

21 december 2017 | Door redactie

Op 1 januari 2018 zijn er weer een aantal nieuwe wettelijke maatregelen ingegaan op het gebied van personeel en arbeid. Werkgevers moeten hun organisatie op deze wijzigingen hebben ingesteld.

In maart 2017 vond de Tweede Kamerverkiezing plaats. De afronding van de kabinetsformatie liet daarna lang op zich wachten. Het aantal grote wetsaanpassingen per 1 januari 2018 is daardoor beperkt. In de loop van 2018 zal het kabinet met een heel aantal nieuwe wetten naar buiten komen. Ondanks dat het op gebied van nieuwe wetgeving nu dus relatief rustig is, moeten werkgevers wél de nodige aandacht schenken aan de wijzigingen per 2018.

Loonkostenvoordeel, minimumloon en pensioen

Belangrijke veranderingen per 1 januari 2018 in personeelswetgeving zijn: