Compensatie voor extra kosten hoger jeugdloon

2 juni 2016 | Door redactie

Dat het minimumjeugdloon per 1 juli 2017 mogelijk hoger wordt, betekent niet dat uw organisatie per die datum op kosten gejaagd wordt. Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft namelijk toegezegd dat er een compensatie komt voor de hogere loonkosten door de stijging van het minimumjeugdloon.

Hoewel het in dienst hebben van jongeren mogelijk per 1 juli 2017 duurder wordt, hoeft dat voor werkgevers geen probleem te zijn. De hogere loonkosten worden namelijk gecompenseerd. Dat heeft minister Asscher onlangs toegezegd. De compensatie is nodig om te voorkomen dat de stapsgewijze verhoging van het minimumjeugdloon te veel negatieve effecten heeft op de werkgelegenheid voor jongeren.

Aparte compensatie voor 18- tot en met 20-jarigen

De compensatie gaat alleen gelden voor jongeren van 18 tot en met 20 jaar. 21- en 22-jarigen vallen door de verhoging van het minimumloon straks namelijk onder het lage-inkomensvoordeel (LIV), dat ingevoerd wordt per 1 januari 2017. Het LIV is een tegemoetkoming (tool) voor werkgevers die werknemers in dienst hebben die 100% tot en met 120% van het minimumloon verdienen. Doordat de leeftijd waarop werknemers recht hebben op het volledige minimumloon stapsgewijs verlaagd wordt naar 21 jaar, vallen straks ook 21- en 22-jarigen onder het LIV.