Consultatie Wet invoering minimumuurloon geopend

6 juli 2022 | Door redactie

Met de Wet invoering minimumuurloon wil het kabinet per 1 januari 2024 een minimumuurloon invoeren. Het conceptbesluit en de conceptregeling voor deze nieuwe wet staan open ter internetconsultatie.

Lees ook het nieuwsartikel Publicatie ontwerpbesluit bij invoering minimumuurloon

De hoogte van het minimumloon per uur hangt op dit moment af van het aantal uren dat een fulltime werkweek bedraagt in een organisatie. Maar bij sommige organisaties werken fulltimers 40 uur per week, bij andere weer 38 of 36 uur. Daardoor heeft een werknemer die 40 uur per week werkt een lager minimumuurloon dan iemand die 36 uur per week werkt. Maar met de Wet invoering minimumuurloon moet het minimumuurloon straks niet meer afhangen van de lengte van de werkweek. Minimumloonverdieners die meer dan 36 uur per week werken, gaan er daarbij op vooruit. Het minimumloon per week en per dag wordt geschrapt. Het minimumloon per maand blijft wel in de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (WML) staan. Dit is namelijk nodig voor de uitvoering van diverse socialezekerheidsuitkeringen en tegemoetkomingen.

De loonkostensubsidie kan hoger uitvallen

De invoering van het minimumuurloon heeft diverse gevolgen, waaronder voor de loonkostensubsidie (artikel). Deze subsidie compenseert werkgevers voor het verschil tussen het minimumloon dat de werkgever moet betalen en de loonwaarde van de werknemer met een arbeidsbeperking. De invoering van een uurloon op basis van een werkweek van 36 uur, verhoogt de arbeidskosten die werkgevers maken voor minimumloonverdieners met een werkweek van meer dan 36 uur. Dit geldt ook voor de werknemers in de doelgroep loonkostensubsidie. Het verschil tussen de hogere arbeidskosten en de loonwaarde wordt groter en de loonkostensubsidie daardoor ook.

Minimumjeugdloon niet meer op basis van leeftijdsafhankelijke percentage

Voor werknemers die jonger zijn dan 21 jaar en het minimumjeugdloon verdienen is nu nog het maandbedrag dat geldt voor het minimumjeugdloon bepalend. De hoogte van dit maandbedrag wordt bepaald door het leeftijdsgebonden percentage van het wettelijk minimumloon. Met de nieuwe wet wordt het leeftijdsgebonden percentage niet langer toegepast op het maandbedrag, maar op het minimumloon per uur.

De internetconsultatie loopt nog tot en met 28 juli 2022. Het kabinet wil het wettelijk minimumuurloon per 1 januari 2024 invoeren.

Voortgang

Voorbereiding
Bekendmaking

Bijlagen bij dit bericht