De regels voor meerwerk en overwerk als er geen cao geldt

5 oktober 2017 | Door redactie

Als een organisatie niet onder een collectieve arbeidsovereenkomst (cao) valt, moet de werkgever per 1 januari 2018 meteen de nieuwe regels voor meerwerk en overwerk volgen. Dat kan behoorlijk in de papieren lopen!

De nieuwe regels voor meerwerk houden in dat werkgevers per 1 januari 2018 werknemers voor al hun gewerkte uren minstens het wettelijk minimumloon en de minimumvakantiebijslag moeten betalen. Nu komt het nog voor dat werknemers bijvoorbeeld 40 uur per week werken en precies het wettelijk minimumloon (tools) per week verdienen. Als zij vervolgens een paar uren extra werken, maar daar geen extra loon voor krijgen, is er feitelijk sprake van onderbetaling.

Afwijken mag alleen in cao

Afwijken van de nieuwe regels mag alleen als dat in de collectieve arbeidsovereenkomst (cao) geregeld is. Daarin mag bijvoorbeeld afgesproken worden dat er over overwerk geen vakantiebijslag opgebouwd wordt. Dat mag alleen als het totale loon van de werknemer over al zijn gewerkte uren minstens 108% van het wettelijk minimumloon is. Als er voor een organisatie geen cao van toepassing is, is er dus ook geen mogelijkheid om af te wijken van de nieuwe regels voor meerwerk en overwerk. Demissionair minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft dat onlangs bevestigd in de Nota naar aanleiding van het verslag Verzamelwet SZW 2018 (pdf).  

Alleen bij hoge lonen vakantiebijslag schrappen

In de kleine lettertjes van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag staat wel dat een werkgever met een werknemer die meer dan drie keer het wettelijk minimumloon verdient, mag afspreken dat hij geen vakantiebijslag betaalt