Factsheets met nieuwe regels minimumloon gepubliceerd

2 juni 2017 | Door redactie

De Rijksoverheid heeft drie factsheets gepubliceerd over de nieuwe regels voor meer- en overwerk en het minimumjeugdloon. Twee van die factsheets zijn bedoeld voor werkgevers en kunnen helpen om het overzicht te bewaren over alle aankomende wijzigingen.

De drie nieuwe factsheets zijn bedoeld om de veranderingen in het wettelijk minimumloon voor werkgevers en werknemers op een rij te zetten. Het gaat daarbij om de verhoging van het minimumjeugdloon (tool) en de nieuwe regels voor meer- en overwerk. Over de nieuwe regels voor het betalen van stukloon is (nog) geen factsheet gepubliceerd.

Fout in begeleidende tekst

Werkgevers kunnen de factsheet over de veranderingen in het minimumjeugdloon (pdf), de factsheet over meer- en overwerk (pdf) en de factsheet die bedoeld is voor werknemers (pdf) downloaden van de website van de Rijksoverheid. Daarbij is er een belangrijk aandachtspunt: in de begeleidende tekst bij de factsheet over meer- en overwerk staat dat de nieuwe regels ingaan per 1 juli 2017. Dat is echter niet het geval: de nieuwe regels voor meer- en overwerk zijn uitgesteld tot 1 januari 2018.

Ook voor werknemers

Hoewel één van de factsheets niet bedoeld is voor werkgevers, kunnen zij deze wel verspreiden onder werknemers. Zo weten die precies waar ze aan toe zijn.