FNV wil eenmalige verhoging minimumloon

12 augustus 2016 | Door redactie

Vakbond FNV heeft het kabinet gevraagd om een eenmalige extra verhoging van het wettelijk minimumloon. FNV denkt dat de ongelijkheid tussen de mensen met de laagste inkomens en de mensen met hogere inkomens in Nederland zo minder groot wordt.

De verhoging van het wettelijk minimumloon is volgens vakbond FNV één van de maatregelen die nodig zijn om de grote inkomensverschillen in Nederland op te lossen. Naast de verhoging van het minimumloon (tools) wil FNV ook dat eerdere belastingverzwaringen voor senioren en uitkeringsgerechtigden – zoals de verlaging van de ouderenkorting – teruggedraaid worden en dat het kabinet meer doet om de werkloosheid terug te dringen. De wensen van de vakbond staan in een brief (pdf) aan het kabinet.

Minder koopkracht voor gepensioneerden

FNV schreef de brief naar aanleiding van de economische ramingen die het Centraal Planbureau (CPB) onlangs publiceerde. Hieruit blijkt dat met name gepensioneerden en uitkeringsgerechtigden er in 2017 qua koopkracht op achteruit gaan. Andere groepen gaan er juist op vooruit. Volgens FNV wordt de ongelijkheid in Nederland daardoor alleen maar groter.

Budget kan gehaald worden uit dagobertducktaks

Volgens de vakbond kan het benodigde budget voor de voorgestelde maatregelen worden gevonden in financiële meevallers in de Rijksbegroting van 2017, maar zou er ook een belastingverhoging voor hogere inkomensgroepen en bij grote multinationals doorgevoerd kunnen worden. Deze zogenoemde ‘dagobertducktaks’ zou volgens FNV moeten gelden voor de hoge inkomens en voor de organisaties met veel winst in het bedrijfsleven.