Grote verschillen in verdeling lonen per bedrijfstak

Het verschil tussen de laagste en de hoogste uurlonen verschilt enorm per bedrijfstak. Daarbij is het verschil in de handel het groots en in de zorg het kleinst. Dat blijkt uit het rapport Lonen en loonkosten van het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS).

4 maart 2021 | Door redactie

Uit recent gepubliceerd onderzoek van het CBS dat is gebaseerd op cijfers uit 2019 blijkt dat het verschil tussen het hoogste en laagste uurloon per bedrijfstak enorme verschillen kent. Dit komt doordat de arbeidsmarkt er voor elke bedrijfstak anders uitziet. Het gaat daarbij om kenmerken van de werknemers, zoals opleiding en leeftijd. Maar ook spelen zaken als beroepsniveau en soort arbeidscontract een rol. Het verschil is het grootst in de handel en het kleinst in de zorg.
Verder blijkt uit het rapport ook dat het gemiddelde bruto-uurloon van werknemers € 23,14 in 2019 bedroeg. In de horeca worden de laagste lonen betaald. En in deze sector ziet de loonverdeling er ook anders uit dan in de sectoren met hogere lonen; 90% van de arbeidsuren wordt betaald tegen minder dan € 20 per uur. In de financiële dienstverlening geldt dat voor slechts 18% van de arbeidsuren.

Groei verschil hoogste en laagste loon sinds 2006

Het gemiddelde uurloon ging tussen 2006 en 2019 wel omhoog. Tegelijkertijd groeide in die periode het verschil tussen de laagste en hoogste lonen. De loonverschillen zijn groter geworden in de industrie en de bouwnijverheid, maar kleiner in de landbouw en visserij en de delfstoffenwinning.
Tussen 2006 en 2019 is het verschil tussen de lagere en de hogere lonen groter geworden. De hoogste lonen lijken er relatief iets op vooruit te zijn gegaan. Maar dat betekent niet automatisch dat de hogere lonen meer zijn gestegen dan de lagere lonen. Het loonverschil wordt namelijk ook bepaald door veranderingen in de samenstelling van de werknemerspopulatie. Komen er zowel meer mensen met lage lonen, als met hoge lonen bij? Dan groeit het verschil tussen de hogere en lagere lonen. De oorzaak van deze ontwikkeling is niet onderzocht.

Bijlagen bij dit bericht