Hoe werken de nieuwe regels voor meerwerk?

27 oktober 2016 | Door redactie

Het kabinet wil de regels over meerwerk en overwerk tegelijkertijd met het minimumjeugdloon en de regels over stukloon aanpassen. De loonkosten zouden door de nieuwe regels flink kunnen stijgen, maar dat is niet in elke organisatie het geval.

De nieuwe regels voor meerwerk en overwerk kunnen uw organisatie veel geld kosten, omdat de werkgever straks alle werknemers die meer dan hun normale arbeidsduur werken ook evenredig veel meer minimumloon moet betalen. De normale arbeidsduur is het aantal uren per week dat een voltijd werkweek in uw organisatie bevat of de afgesproken arbeidsduur van de werknemer. 

Nu geen controle mogelijk door Inspectie SZW

Op dit moment zijn werkgevers niet verplicht om werknemers die meer dan de normale arbeidsduur werken voor hun extra uren ook minimaal het wettelijk minimumloon (tools) te betalen. Dat verandert als het wetsvoorstel aangenomen wordt. Werknemers moeten dan voor al hun gewerkte uren minimaal het wettelijk minimumloon betaald krijgen. De Inspectie SZW kan dat dan ook controleren en bij overtredingen boetes opleggen. Dat kan nu nog niet.

Twee rekenvoorbeelden

Het minimumloon bedraagt in de tweede helft van 2016 (tool) voor een werknemer van 23 jaar of ouder € 354,75 per week. Dat bedrag verdient een werknemer die een voltijd baan heeft in een organisatie waar de normale arbeidsduur 40 uur per week is. Als deze werknemer in een bepaalde week 50 uur werkt, moet hij voor die uren minimaal het wettelijk minimumloon verdienen. Dat is dus: € 354,75 / 40 uur x 50 uur = € 443,44. Is de normale arbeidsduur 36 uur, dan moet de werkgever deze werknemer € 354,75 / 36 x 50 = € 492,71 betalen.
Werkt een werknemer in diezelfde organisatie 50 uur per week, maar krijgt hij – omdat hij meer dan het minimumloon verdient – al minstens € 443,44 betaald, dan hoeft zijn werkgever voor zijn extra uren niet meer te betalen. Gemiddeld verdient hij immers minstens het wettelijk minimumloon. Hierover kunnen wel afwijkende regels in de individuele of collectieve arbeidsovereenkomst staan.