Hoger minimumjeugdloon stapje dichterbij

13 juli 2016 | Door redactie

De ministerraad heeft ingestemd met het wetsvoorstel om het minimumjeugdloon stapsgewijs te verhogen. Hierdoor is een volledig minimumloon voor werknemers van 21 en 22 jaar oud een stapje dichterbij gekomen.

Het wetsvoorstel van minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid om stapsgewijs het minimumjeugdloon te verhogen, is goedgekeurd door de ministerraad. Nu de ministerraad akkoord is met het voorstel, is het aan de Raad van State om er advies over te geven. Daarna gaan de Tweede – en later – Eerste Kamer zich over de wijzigingen aan het minimumloon buigen. Pas als het voorstel naar de Tweede Kamer gaat, wordt het openbaar. De bedoeling is dat de eerste wijzigingen per 1 juli 2017 ingaan.

Ook wijzigingen stukloon, meerwerk en uurloon

Als ook de Eerste Kamer het voorstel goedkeurt, krijgen werknemers van 21 en 22 jaar stapsgewijs recht op het volledige minimumloon (tools) en wordt het minimumloon voor 18- tot 20-jarigen hoger. Naast de wijzigingen voor jongeren staan er in het wetsvoorstel van minister Asscher ook wijzigingen voor het stukloon, het loon voor meerwerk en het minimumloon per uur. Zo blijft betaling per stuk mogelijk, maar moeten werknemers wel minimaal het minimumloon voor elk gewerkt uur verdienen.