In 2019 maximaal € 1.432 inhouden op minimumloon voor ZVW

Uw organisatie mag onder strikte voorwaarden de nominale premie voor de Zorgverzekeringswet (ZVW) uit naam van de werknemer rechtstreeks overmaken naar de zorgverzekeraar. Daarbij geldt dat de werkgever in 2019 maximaal € 1.432 mag inhouden op het minimumloon.

24 oktober 2018 | Door redactie

Sinds de invoering van de Wet aanpak schijnconstructies (WAS) moet uw organisatie minimaal het wettelijk minimumloon (of eigenlijk: het netto-equivalent hiervan) giraal aan de werknemer betalen. Het is dan ook niet langer mogelijk om inhoudingen op het loon te doen (e-learning) als de werknemer daardoor minder dan het minimumloon overhoudt.

Maandelijks 1/12e deel van het maximum inleveren

Op deze regel zijn enkele uitzonderingen (tool). Zo kan de werknemer uw organisatie machtigen om uit zijn naam de nominale premie voor de Zorgverzekeringswet rechtstreeks aan de zorgverzekeraar over te maken. Er is wel een maximumbedrag dat uw organisatie op het minimumloon mag inhouden als de werknemer daar een volmacht (tool) voor heeft afgegeven. Onlangs is het maximumbedrag voor 2019 bekendgemaakt. In een nieuwe regeling van minister Bruins voor Medische Zorg staat dat dit bedrag gelijk is aan de geraamde gemiddelde nominale premie, die in 2019 € 1.432 bedraagt.
Dat betekent dat de werkgever per maand maximaal 1/12e deel hiervan in mindering mag brengen op het minimumloon om te betalen aan de zorgverzekeraar. Volgens de regeling is dit afgerond € 119,35 per maand.

Maximaal 25% van minimumloon voor huisvesting

Ook voor huisvestingskosten geldt een uitzondering op het inhoudingsverbod van de WAS. De inhouding is dan maximaal 25% van het voor de werknemer geldende wettelijk brutominimumloon (tools).

Netto-equivalent berekenen

De basis voor het netto-equivalent van het wettelijk minimumloon is normaal gesproken het brutominimumloon volgens artikel 6 van de WML. Daarop moeten de verplichte inhoudingen in mindering worden gebracht, zoals loonbelasting/premie volksverzekeringen, pensioenpremies en bedragen die volgens een pensioenregeling verschuldigd zijn voor aanvullende ANW- of aanvullende arbeidsongeschiktheidsverzekeringen.

Bijlagen bij dit bericht

Verbod op inhoudingen en verrekeningen
E-learning | VideoCollege 6 minuten